Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Med ett person- eller godstrafiktillstånd får du också bedriva taxitrafik, men då behöver du göra en anmälan om bedrivande av taxitrafik till Traficom.

Gör så här:

1

Gör en anmälan om bedrivande av taxitrafik

Du kan göra en anmälan om bedrivande av taxitrafik elektroniskt i sektionen trafiktillstånd inom vägtrafiken i tjänsten Mina ärenden.

I ärenden som gäller bedrivande av trafik väljer fysiska personer ”Uträtta personliga ärenden” som sin roll och juridiska personer ”Uträtta ärenden för ett företag/en organisation”. En fysisk person som är sökande eller tillståndshavare uträttar således alltid ärenden som person och inte som representant för sin firma. Endast en person som har rätt att representera transportföretaget antingen med fullmakt eller på basis av en roll som anges i handelsregistret utan särskild fullmakt kan utföra ärenden på ett företags vägnar.

Ett giltigt person- eller godstrafiktillstånd berättigar till bedrivande av taxitrafik. Tillståndshavaren ska dock göra en anmälan om bedrivande av taxitrafik till Traficom, och vid bedrivande av taxitrafik ska en redogörelse om att anmälan införts i trafik- och transportregistret finnas i fordonet.

En ny aktör som håller på att komma in i branschen kan lämna in en anmälan först när den har beviljats ett person- eller godstrafiktillstånd.

Anmälningsavgiften på 60 euro betalas i tjänsten. Avgiften återbetalas inte även om anmälan inte kan införas i registret eller ansökan återkallas.