Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Den som tillhandahåller posttjänster för brevförsändelser ska göra en anmälan till Traficom. Postverksamhetsanmälan ska göras innan verksamheten inleds. För bedrivande av postverksamhet tas ut en årlig tillsynsavgift.

Använd denna service om

1

Du avser att bedriva postverksamhet för brevförsändelser.

2

Uppgifter du tidigare anmält till Traficom har ändrats.

En ändringsanmälan ska göras i t.ex. följande fall:

  • Kontaktuppgifterna för ett företag, en förening eller för en näringsidkare som bedriver postverksamhet har ändrats.
  • Kontaktpersonen har ändrats eller kontaktuppgifter för kontaktperson som tidigare anmälts till Traficom har ändrats.
  • Serviceutbudet till kunderna ändras.
3

Du avslutar postverksamheten du tidigare anmält om.

ANVISNINGAR FÖR DEN SOM GÖR ANMÄLAN

En postverksamhetsanmälan ska göras om bedrivande av postverksamhet som gäller brevförsändelser

Med brevförsändelse avses en för befordran inlämnad adresserad försändelse som väger högst två kilogram och som innehåller ett meddelande på ett fysiskt medium.

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri