Post

Coronapandemins konsekvenser syntes också inom postbranschen. Konsumenter övergick allt mer till att handla på webben, vilket ökade utdelningsvolymen av paket. Utdelningen av tidningsupplagorna har...
Finländska konsumenter var fortfarande ganska nöjda med posttjänsterna år 2020. Nöjdheten förändrades inte mycket jämfört med tidigare år.
Digitaliseringen präglar postmarknaden allt starkare. Detta syns som en kraftig ökning av näthandeln och därmed av antalet paket. Antalet brev fortsätter däremot att minska i allt snabbare takt. De...
Öar till vilka det finns minst två tidtabellerade färjeförbindelser vardagar är inte sådana svårtillgängliga områden som avses i postlagen. Transport- och kommunikationsverket Traficom förutsätter ...