Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny
Informationen om statsunderstöd för tidningsutdelning som finns på Traficoms webbplats har uppdaterats.
Transport- och kommunikationsverket Traficom öppnar en ansökan om statsunderstöd som är avsett att stödja tidningsutdelning. Understöd kan sökas för den kommande understödsperioden som börjar den 1...
Transport- och kommunikationsverket har beviljat statsunderstöd för utdelning av tidningar i områden som inte omfattas av utdelning av tidningar fem dagar i veckan på kommersiella villkor. Syftet m...
Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficoms årliga undersökning av postmarknaden började antalet paket minska något i näthandelns kölvatten år 2022. Utdelningsvolymen för brev och tidninga...