Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Post

Öar till vilka det finns minst två tidtabellerade färjeförbindelser vardagar är inte sådana svårtillgängliga områden som avses i postlagen. Transport- och kommunikationsverket Traficom förutsätter ...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat en utredning av postmarknaden 2018. För detta har verket samlat in information om utvecklingen av volymerna för olika slag av postförsänd...
Smidigare överskridning av gränsen mellan Finland och Ryssland samt digitalisering av logistik har främjats aktivt genom ett företagsdrivet pilotförsök av nya tjänster. Samtidigt har samarbetet mel...
Transport- och kommunikationsverket Traficom anser att den avgiftsbelagda Poste restante-tjänsten bryter mot postlagen beträffande sådana adressater som inte kan välja något annat sätt att ta emot ...