Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Post

Transport- och kommunikationsverket har beviljat statsunderstöd för utdelning av tidningar i områden som inte omfattas av utdelning av tidningar fem dagar i veckan på kommersiella villkor. Syftet m...
Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficoms årliga undersökning av postmarknaden började antalet paket minska något i näthandelns kölvatten år 2022. Utdelningsvolymen för brev och tidninga...
Coronapandemins konsekvenser syntes också inom postbranschen. Konsumenter övergick allt mer till att handla på webben, vilket ökade utdelningsvolymen av paket. Utdelningen av tidningsupplagorna har...
Finländska konsumenter var fortfarande ganska nöjda med posttjänsterna år 2020. Nöjdheten förändrades inte mycket jämfört med tidigare år.