Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Traficoms trafikregister är i princip offentliga. Om man vill kan man ändå begränsa utlämnandet av sina egna uppgifter. Utlämnandet av uppgifter kan begränsas enligt uppgifternas användningsändamål. Detta innebär att du kan välja de användningsändamål för vilka dina uppgifter får lämnas ut.

Dessa användningsändamål är:

Företag och samfund kan begränsa utlämnandet av sina uppgifter endast när det gäller utvecklings- och innovationsverksamhet.

Så här förbjuder du utlämnande av uppgifter

Du kan förbjuda utlämnande av uppgifter elektroniskt i tjänsten Mina ärenden.

Eller per telefon 029 534 5100 (lna/msa), vardagar kl. 8.00–16.15.

Spärrmarkering

Den som har grundad anledning att misstänka att hens eller hens familjs hälsa eller säkerhet är utsatt för hot kan ansöka om spärrmarkering hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Spärrmarkering beviljat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata överförs automatiskt också till Traficoms trafik- och transportregister.

För trafik- och transportregistret betyder spärrmarkering att utlämning av personens namn och kontaktuppgifter förbjuds för andra än myndigheter och för att fullgöra lagstadgade uppgifter. Uppgifterna om en person med spärrmarkering skrivs inte heller ut på registreringsbeviset. En person med spärrmarkering kan inte beställa ett registreringsbevis via e-tjänster utan beviset ska beställas personligen genom att besöka ett besiktningsställe som utför registreringar.