Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Gör ett förbud mot utlämnande av uppgifter

Traficoms trafikregister är i princip offentliga. Om man vill kan man ändå begränsa utlämnandet av sina egna uppgifter. Utlämnandet av uppgifter kan begränsas enligt uppgifternas användningsändamål. Detta innebär att du kan välja de användningsändamål för vilka dina uppgifter får lämnas ut.

Dessa användningsändamål är:

Företag och samfund kan begränsa utlämnandet av sina uppgifter endast när det gäller utvecklings- och innovationsverksamhet.

Så här förbjuder du utlämnande av uppgifter

Du kan förbjuda utlämnande av uppgifter elektroniskt i tjänsten Mina ärenden.

Eller per telefon 029 534 5100 (lna/msa), vardagar kl. 8.00–16.15.

Spärrmarkering

Den som har grundad anledning att misstänka att hans eller hennes eller familjens hälsa eller säkerhet är hotad kan ansöka om en spärrmarkering i befolkningsdatasystemet (BDS) som förvaltas av magistraten. En spärrmarkering som har sparats i befolkningsdatasystemet överförs automatiskt också till trafik- och transportregistret som förvaltas av Traficom.

I fråga om trafik- och transportregistret förhindrar spärrmarkeringen att namn och kontaktuppgifter lämnas ut till andra än myndigheter och för andra ändamål än för att fullgöra en lagstadgad uppgift. Uppgifterna för en person som har en spärrmarkering skrivs heller inte ut på registreringsbeviset. En person som har en spärrmarkering kan inte beställa ett registreringsbevis via den elektroniska tjänsten, utan det måste beställas personligen från ett besiktningsställe som utför registreringar.