Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Utövare av televerksamhet ska göra en elektronisk televerksamhetsanmälan innan verksamheten inleds. På tjänsten kan du också anmäla sådana förändringar i verksamheten som är relevanta för de anmälda uppgifterna och om avslutande av televerksamheten. För utövande av televerksamhet tas ut en årlig tillsynsavgift.

Använd denna tjänst om

1

Du håller på att börja tillhandahålla kommunikations- eller nättjänster

  • Kommunikationstjänster är tjänster som utgörs av överföring av meddelanden i kommunikationsnät samt överförings- och sändningstjänster i masskommunikationsnät
  • Nättjänster är tjänster som tillhandahålls av ett företag för att ett kommunikationsnät som det förfogar över ska kunna användas för överföring och distribution av meddelanden.
2

Någon av de uppgifter som du tidigare anmält har ändrats Du ska göra en anmälan om ändringar till exempel vid:

  • Ändringar av kontaktuppgifter för ett företag / en förening / en näringsidkare som utövar televerksamhet
  • Ändring av den anmälda kontaktpersonen eller kontaktpersonens kontaktuppgifter
  • Ändringar av de nät- eller kommunikationstjänster som tillhandahålls kunder
3

Du slutar tillhandahålla de kommunikations- eller nättjänster som du tidigare anmält

Anvisningar för den som gör anmälan

Vilken verksamhet gäller anmälningsplikten?

En televerksamhetsanmälan ska göras om bedrivande av allmän televerksamhet, dvs. om tillhandahållande av nättjänster eller kommunikationstjänster för en grupp av användare som inte har avgränsats på förhand.

Kommunikationstjänster är alla de tjänster som utgörs av överföring av meddelanden i kommunikationsnät. Överförings- och sändningstjänster i masskommunikationsnät och i kommunikationsnät anses också vara kommunikationstjänster.

Nättjänster är tjänster som tillhandahålls av ett företag för att ett kommunikationsnät som det förfogar över ska kunna användas för överföring och distribution av meddelanden.

Verksamhetsutövaren ska göra en televerksamhetsanmälan till exempel om följande verksamheter:

  • Tillhandahållande av internetförbindelser eller telefonitjänster
  • Underhåll och tillhandahållande av kommunikationsnät för produktionen av kommunikationstjänster
  • Underhåll och tillhandahållande av televisions- och radionät
  • Sändningsverksamhet i televisions- och radionät
  • Televisionsverksamhet som förmedlas via satellit, om den egentliga sändningsverksamheten sker från Finland

Vilka aktörer gäller anmälningsplikten?

Anmälningsplikten gäller utövare av allmän televerksamhet. Det betyder att anmälningspliktiga verksamhetsutövare omfattar även andra leverantörer av kommunikations- och nättjänster än företag som bedriver affärsverksamhet. I anmälningsblankettens fält "företagets namn" kan man fylla i till exempel näringsidkarens, föreningens eller läroanstaltens uppgifter.

Anmälningsplikten gäller inte en aktör som enbart tillhandahåller nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster. Nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster är till exempel snabbmeddelandetjänster som används via internet samt e-posttjänster.

Hur fortskrider handläggningen av televerksamhetsanmälan?

Transport- och kommunikationsverket bekräftar mottagandet av anmälan till anmälaren inom en vecka.

Transport- och kommunikationsverket förmedlar mottagna televerksamhetsanmälningar till Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation.

Mer information om rättigheter och skyldigheter för den som utövar televerksamhet hittar du här (Extern länk).

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri