Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Kommunikationsnät

Finland till det ledande landet med 5G Momentum

Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin. De experiment som ekosystemet gör främjar kännedom om 5G-teknologin, identifiering av framtidens möjligheter och samarbete aktörerna emellan. 5G Momentum påskyndar nya tjänster för konsumenter, företag och den offentliga förvaltningen.
5G

Sambyggnad av nät sparar resurser

Sambyggnad betyder att arbeten inom el-, tele-, trafik- och vattentjänstnät som kräver markentreprenader utförs tillsammans. Årets sambyggnadsgärning söker nya innovativa verksamhetsmodeller och idéer för att underlätta sambyggnaden och öka samarbete med infrastrukturaktörer.
Sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia.
Vårt allt mer digitala samhälle behöver allt snabbare och högklassigare kommunikationsförbindelser. Transport- och kommunikationsverket Traficom främjar digitalisering och avreglering genom att öpp...
Transport- och kommunikationsverket Traficom svarar på förändrade behov av digitaliserat samhälle genom att bevilja det första tillståndet någonsin för lokala mobilnät. Dessa radionät för en begrän...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har bedömt läget med det snabba bredbandsnätet i kommuner genom en kommunspecifik bredbandsrankning. Bredbandstjänsterna i det fasta nätet ansågs vara p...