Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Kommunikationsnät

Finland till det ledande landet med 5G Momentum

Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin. De experiment som ekosystemet gör främjar kännedom om 5G-teknologin, identifiering av framtidens möjligheter och samarbete aktörerna emellan. 5G Momentum påskyndar nya tjänster för konsumenter, företag och den offentliga förvaltningen.
5G

Sambyggnad av nät sparar resurser

Sambyggnad betyder att arbeten inom el-, tele-, trafik- och vattentjänstnät som kräver markentreprenader utförs tillsammans. Årets sambyggnadsgärning söker nya innovativa verksamhetsmodeller och idéer för att underlätta sambyggnaden och öka samarbete med infrastrukturaktörer.
Sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia.
Transport- och kommunikationsverket Traficom svarar på förändrade behov av digitaliserat samhälle genom att bevilja det första tillståndet någonsin för lokala mobilnät. Dessa radionät för en begrän...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har bedömt läget med det snabba bredbandsnätet i kommuner genom en kommunspecifik bredbandsrankning. Bredbandstjänsterna i det fasta nätet ansågs vara p...
Transport- och kommunikationsverket Traficoms auktion på frekvensområdet 26 GHz har avslutats den 8 juni 2020 kl. 11.40. Tre frekvensband på 800 megahertz auktionerades ut.
Finlands ställning som ett toppland inom 5G stärks ytterligare när frekvensområdet 26 GHz delas ut på auktion för 5G-användning. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder frekvensauktion...