Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Kommunikationsnät

Radiofrekvenserna nu och i framtiden

Välkommen att följa en publikationsserie som handlar om den nuvarande och framtida användningen av radiofrekvenser. Artiklarna ger läsaren en lättfattlig bild av användningen av radiofrekvenser samt om arbetet bakom den både i Finland och internationellt.
Telecommunication

Finland till det ledande landet med 5G Momentum

Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin. De experiment som ekosystemet gör främjar kännedom om 5G-teknologin, identifiering av framtidens möjligheter och samarbete aktörerna emellan. 5G Momentum påskyndar nya tjänster för konsumenter, företag och den offentliga förvaltningen.
5G

Sambyggnad av nät sparar resurser

Sambyggnad betyder att arbeten inom el-, tele-, trafik- och vattentjänstnät som kräver markentreprenader utförs tillsammans. Årets sambyggnadsgärning söker nya innovativa verksamhetsmodeller och idéer för att underlätta sambyggnaden och öka samarbete med infrastrukturaktörer.
Sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia.
Transport- och kommunikationsverket Traficom samråder med teleföretagen om de planerade projektområdena. I det offentliga samrådet ska teleföretagen på marknaden ges tillfälle att framställa anmärk...
Transport- och kommunikationsverket Traficom samråder med teleföretagen om de planerade projektområdena. I det offentliga samrådet ska teleföretagen på marknaden ges tillfälle att framställa anmärk...
Möjligheterna att använda RHA68-radio som används för fritidsbruk och arbetsförbindelser utökas. Avsikten med detta är att främja användningen lokala kommunikationsnät, t.ex. byradio, i olika undan...
Ny lagstiftning främjar anläggande av markstationer och radaranläggningar i den övre atmosfären eller i rymden samt säkerheten i deras verksamhet. I framtiden kräver verksamheten tillstånd. Transpo...