Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Kommunikationsnät

Finland till det ledande landet med 5G Momentum

Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin. De experiment som ekosystemet gör främjar kännedom om 5G-teknologin, identifiering av framtidens möjligheter och samarbete aktörerna emellan. 5G Momentum påskyndar nya tjänster för konsumenter, företag och den offentliga förvaltningen.
5G

Sambyggnad av nät sparar resurser

Sambyggnad betyder att arbeten inom el-, tele-, trafik- och vattentjänstnät som kräver markentreprenader utförs tillsammans. Årets sambyggnadsgärning söker nya innovativa verksamhetsmodeller och idéer för att underlätta sambyggnaden och öka samarbete med infrastrukturaktörer.
Sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia.
Vilka tjänster och servicenivåkrav inom trafiken kan de nuvarande och kommande 4G-/5G-näten verkställa? Vilka tekniska krav (till exempel ned- och uppladdningshastighet, fördröjning och tillgänglig...
Transport- och kommunikationsverket Traficoms sambyggnadsprojekt har påskyndat sambyggnaden av olika nät, såsom optiska fibernät och elnät samt kommunalteknik runt om i Finland. Viktigt är att sama...
Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficoms undersökning önskar finländarna få mer information om informationstekniska apparaters och tjänsters miljöeffekter. Det är klart svårare att förs...
Tävlingen Årets sambyggnadsgärning 2019 som ordnades av Transport- och kommunikationsverket Traficom påskyndade gemensamt byggande av nät runtom Finland. Samarbetet med andra nätbyggare spelar en v...