Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Kommunikationsnät

Finland till det ledande landet med 5G Momentum

Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin. De experiment som ekosystemet gör främjar kännedom om 5G-teknologin, identifiering av framtidens möjligheter och samarbete aktörerna emellan. 5G Momentum påskyndar nya tjänster för konsumenter, företag och den offentliga förvaltningen.
5G

Sambyggnad av nät sparar resurser

Sambyggnad betyder att arbeten inom el-, tele-, trafik- och vattentjänstnät som kräver markentreprenader utförs tillsammans. Årets sambyggnadsgärning söker nya innovativa verksamhetsmodeller och idéer för att underlätta sambyggnaden och öka samarbete med infrastrukturaktörer.
Sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia.
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkastet till beslut om betydande marknadsinflytande jämte bilagor på marknaden för televisions- och radiosändningstjänster.
Transport- och kommunikationsverket begär utlåtande om en föreskrift om auktion av frekvensområdet 26 GHz anvisat för 5G-nät och om tekniska villkor för radiotillstånd. 5G-teknologin möjliggör snab...
Världsradiokonferensen 2019 (WRC-19, World Radiocommunication Conference) avslutades den 22 november 2019 med bra resultat för Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom har utarbetat en...