Kommunikationsnät

Finland till det ledande landet med 5G Momentum

Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin. De experiment som ekosystemet gör främjar kännedom om 5G-teknologin, identifiering av framtidens möjligheter och samarbete aktörerna emellan. 5G Momentum påskyndar nya tjänster för konsumenter, företag och den offentliga förvaltningen.
5G

Sambyggnad av nät sparar resurser

Sambyggnad betyder att arbeten inom el-, tele-, trafik- och vattentjänstnät som kräver markentreprenader utförs tillsammans. Årets sambyggnadsgärning söker nya innovativa verksamhetsmodeller och idéer för att underlätta sambyggnaden och öka samarbete med infrastrukturaktörer.
Sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia.
Transport- och kommunikationsverket Traficom samråder med teleföretagen om de planerade projektområdena. I det offentliga samrådet ska teleföretagen på marknaden ges tillfälle att framställa anmärk...
Transport- och kommunikationsverket har sedan 2011 beviljat statligt stöd till projekt för byggande av bredband. Projektet Snabbt bredband kommer till slut senast i början av hösten 2022 när de sis...
Enligt de uppgifter som Transport- och kommunikationsverket Traficom samlat in hade 60 procent av de finländska hushållen möjlighet att ta i användning en fast internetuppkoppling med en nedladdnin...
Transport- och kommunikationsverket Traficom utredde kostnadseffekterna för sambyggnad genom att samla in information om de faktiska kostnaderna och genom att intervjua nätaktörer. Syftet med utred...