Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Kommunikationsnät

Finland till det ledande landet med 5G Momentum

Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin. De experiment som ekosystemet gör främjar kännedom om 5G-teknologin, identifiering av framtidens möjligheter och samarbete aktörerna emellan. 5G Momentum påskyndar nya tjänster för konsumenter, företag och den offentliga förvaltningen.
5G

Sambyggnad av nät sparar resurser

Sambyggnad betyder att arbeten inom el-, tele-, trafik- och vattentjänstnät som kräver markentreprenader utförs tillsammans. Årets sambyggnadsgärning söker nya innovativa verksamhetsmodeller och idéer för att underlätta sambyggnaden och öka samarbete med infrastrukturaktörer.
Sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia.
Transport- och kommunikationsverket Traficom har offentliggjort en pilotundersökning av kommunikationsnätens energiförbrukning i Finland. Enligt undersökningen var kommunikationsnätens totala energ...
Transport- och kommunikationsverket Traficom samråder med teleföretagen om de planerade projektområdena. I det offentliga samrådet ska teleföretagen på marknaden ges tillfälle att framställa anmärk...
En konsumentundersökning som Transport- och kommunikationsverket Traficom har låtit genomföra visar att majoriteten av konsumenterna obehindrat kan sköta sina dagliga digitala ärenden. Det finns in...
Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket Traficom informerar: Inom programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa finansierar EU projekt som förbättrar EU:s digitala inf...