Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Kommunikationsnät

Finland till det ledande landet med 5G Momentum

Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin. De experiment som ekosystemet gör främjar kännedom om 5G-teknologin, identifiering av framtidens möjligheter och samarbete aktörerna emellan. 5G Momentum påskyndar nya tjänster för konsumenter, företag och den offentliga förvaltningen.
5G

Sambyggnad av nät sparar resurser

Sambyggnad betyder att arbeten inom el-, tele-, trafik- och vattentjänstnät som kräver markentreprenader utförs tillsammans. Årets sambyggnadsgärning söker nya innovativa verksamhetsmodeller och idéer för att underlätta sambyggnaden och öka samarbete med infrastrukturaktörer.
Sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia.
Transport- och kommunikationsverket Traficom ålägger teleföretag att komplettera mobilnätens vägtäckning i norra delar av sameområdet i enlighet med koncessionsvillkoren. Mobilnätens täckning ska v...
Finländarnas dataanvändning fördelas relativt jämnt mellan mobilnätet och det fasta nätet. I andra länder som statistikför dataöverföring i fasta nät är den relativa andelen av fasta nätet betydlig...
Finländarna var år 2020 fortsättningsvis de mest flitiga användare av mobildata i Norden, med ett genomsnitt på nästan 50 GB data i månaden. Även i Baltikum har användningen av mobildata ökat väldi...