Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Kommunikationsnät

Radiofrekvenserna nu och i framtiden

Välkommen att följa en publikationsserie som handlar om den nuvarande och framtida användningen av radiofrekvenser. Artiklarna ger läsaren en lättfattlig bild av användningen av radiofrekvenser samt om arbetet bakom den både i Finland och internationellt.
Telecommunication

Finland till det ledande landet med 5G Momentum

Syftet med 5G Momentum är att Finland ska bli det ledande landet i 5G-teknologin. De experiment som ekosystemet gör främjar kännedom om 5G-teknologin, identifiering av framtidens möjligheter och samarbete aktörerna emellan. 5G Momentum påskyndar nya tjänster för konsumenter, företag och den offentliga förvaltningen.
5G

Sambyggnad av nät sparar resurser

Sambyggnad betyder att arbeten inom el-, tele-, trafik- och vattentjänstnät som kräver markentreprenader utförs tillsammans. Årets sambyggnadsgärning söker nya innovativa verksamhetsmodeller och idéer för att underlätta sambyggnaden och öka samarbete med infrastrukturaktörer.
Sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia.
Trådlös utrustning som släpps ut på EU-marknaden ska uppfylla EU:s enhetliga nya informationssäkerhetskrav fr.o.m. den 1 augusti 2025. Tillverkare ska beakta de nya kraven redan vid planeringsskede...
Transport- och kommunikationsverket Traficom och teleoperatörerna har berett medel för skyddet mot textmeddelandebedrägerier som skickas i organisationers namn. Genom föreskriften kan organisatione...
Bitmätaren.fi är Transport- och kommunikationsverket Traficoms nya tjänst för mätning av hastigheten och kvaliteten på internetanslutningar. Tjänsten är avsedd för alla internetanvändare. Tjänsten ...
År 2022 använde Finland mest mobildataöverföring per invånare jämfört med de övriga nordiska och baltiska länderna. Detta framgår av telestatistiken som Transport- och kommunikationsverket Traficom...