Instruktioner för e-tjänster i transportärenden

Transportärenden i e-tjänster

 • Tjänsten Mina ärenden kräver identifiering och omfattar bland annat tjänster för fordonsuppgifter, registrering, skatt och körkort. 
 • Offentliga tjänster som inte kräver identifiering. Vissa av tjänsterna kan användas på webbplatsen medan andra kräver en utskrift som skickas per brev.
 • Utöver den elektroniska tjänstekanalen kan du beroende på tjänsten även sköta ditt ärende vid någon av Traficoms tjänsteleverantörers verksamhetsställe eller per brevpost.

Tjänstespecifika anvisningar hittar du på vår webbplats under "Våra tjänster". 

Logga in i tjänsten

Privata kunder loggar in och identifierar sig i statsförvaltningens gemensamma Suomi.fi-identifikationstjänst. Traficom tillåter identifiering med bankkoder, mobilcertifikat och certifikatkort utfärdade av Befolkningsregistercentralen.

Organisationskunder identifierar sig med KATSO-tjänsten eller Suomi.fi-identifikation. Suomi.fi-rollerna i Traficoms tjänst Mina ärenden är följande:

 • Näringsidkare (NI)
 • Verkställande direktör (VD)
 • Ställföreträdare för verkställande direktören (SVD)
 • Bolagsman (BM)
 • Styrelseordförande

Du får mer information om Suomi.fi-identifikationen i statens gemensamma Medborgarrådgivning (Extern länk)

I KATSO-tjänsten för organisationer kan anställda ges användarroller på olika nivåer för e-tjänster som kräver identifiering. Ta KATSO-tjänsten i bruk på adressen http://www.vero.fi/sv/katso (Extern länk). Tack vare KATSO-identifieringen kan organisationerna själva befullmäktiga sina anställda att ha olika roller i tjänsten Mina ärenden. Traficoms roller i KATSO-tjänsten är:

 • Huvudanvändare/ Sekundär huvudanvändare
  • Rollen kan använda alla E-tjänster och bevilja andra arbetstagare autentisering för ärendehantering. Huvudanvändaren godkänner användarvillkoren (första inloggningen).
 • Registrering av transportmedel
  • Rollen ger rätt att göra registreringar om transportmedel och anmäla om korrigering av brister som konstaterats vid besiktning av fartyg.  Rollen ger inte behörighet att skapa eller se certifikat för farkoster.
 • Certifikat rättigheter
  • Genom rollen kan du skapa och ta bort certifikat för fordon eller farkosten. Rollen ger rätt att registrera fortskaffningsmedel och anmäla om korrigering av brister som konstaterats vid besiktning av fartyg.
 • Fordonsbeskattning
  • Rollen ger rätt att anmäla och komma överens om vilka uppgifter som ska användas i fordonsbeskattningen. Rollen ger rätt att se andra uppgifter, men inte rätt att se certifikat för farkoster.
 • Se på uppgifter om transportmedel
  • Rollen ger rätt att se uppgifter om farkoster som ägs eller innehas (inte certifikat) och skriva ut dokument som hänför sig till dem. Rollen ger också rätt att beställa Informationstjänstens avgiftsbelagda dataprodukter.

KATSO autentiseringssättet KATSO PWD är för rollen Se på uppgifter om transportmedel och KATSO OTP är för de andra rollerna. Råd i övrigt som gäller ibruktagandet av KATSO-tjänsten och andra frågor lämnas av Skatteförvaltningen (Extern länk).

Betalning

En del av tjänsterna är avgiftsbelagda och avgifterna tas ut i samband med en händelse eller en beställning. Du kan betala med finländska nätbankkoder eller med kreditkort (Visa debit och credit, Visa Electron, Mastercard debit ja credit, Maestro och American Express). Mer information om betalning med kort får du på adresserna https://www.korttiturvallisuus.fi/sv/Pa-webben/Verified-by-Visa-och-MasterCard-SecureCode/ (Extern länk) och https://www.korttiturvallisuus.fi/sv/Pa-webben/Betalning-med-CreditDebit-kort/ (Extern länk).

Organisationen kan välja nätfaktura som betalningssätt i en del av tjänsterna. Nätfaktureringen kan tas i bruk genom att organisationens huvudanvändare lägger till en nätfaktureringsadress för organisationen i avsnittet Organisationens uppgifter. 

Betalningsförmedlare

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till säljaren. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med säljaren.


Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2 
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830
www.paytrail.com

Bilagor

En del av de elektroniska tjänsterna kräver att bilagor sänds som filbilagor. Du kan skanna in bilagorna eller fotografera dem med till exempel en mobiltelefonkamera och använda bilden som bilaga.

Tjänstespecifika anvisningar

Tjänstespecifika anvisningar hittar du på vår webbplats under "Våra tjänster".  Tjänstebeskrivningarna hittar du också i tjänsten Mina e-tjänster under varje tjänst, under namnet Anvisningar. Noggrannare anvisningar för användning av tjänsten hittar du medan du använder tjänsten.

Vilka hinder finns det för användning av elektroniska tjänster?

Det är inte alltid möjligt att använda elektroniska tjänster. Då har en tjänst i Mina e-tjänster passiverats för en registrerad användare. Detta kan bero till exempel på att fordonet har ett förbud att ändra registeruppgifter i registret.

Tjänstens dataskydd

I tjänsten sänds uppgifterna via en krypterad förbindelse (SSL). Tjänsten är dataskyddskontrollerad.

Allmänna användningsvillkor

Du ska godkänna användningsvillkoren för att kunna se dina egna uppgifter och använda andra tjänster i Mina e-tjänster. Användningsvillkoren godkänns i samband med inloggningen. Du kan läsa igenom villkoren på förhand här .

Om du märker fel eller inexaktheter i vår tjänst, berätta om dem för oss så rättar vi till dem så snabbt som möjligt. Även utvecklingsförslag är välkomna. Kontakta vår kundtjänst.

Teknisk kompatibilitet

Webbläsarnas och operativsystemens kompatibilitet

Vi har planerat och testat att vår nättjänst fungerar i de vanligaste webbläsarna: Chrome, Firefox, Edge, Explorer 9.0 och nyare versioner samt Safari. Till Traficoms registreringstjänster som kräver identifiering kommer du endast med webbläsare som stödjer SSL-kryptering.

Mobilfunktionaliteten har testats med iOS-, Android och Windowsbaserade operativsystem.

Användning av elektroniska ärendehanteringstjänster förutsätter att din webbläsare godkänner kakor (cookies) och att JavaScript är aktiverad. Med hjälp av kakor följer vi från vilken sida man kommer till tjänsten och vilka stödsidor används i samband med tjänsten. Vi använder inte kakor för att samla in individuella uppgifter.

Om du har problem med den tekniska funktionaliteten, pröva tjänsten med en annan apparat eller webbläsare. Ge också respons till vår kundtjänst. På basis av responsen utvecklar vi den tekniska funktionaliteten och tjänsternas användbarhet.

Utskrifter

För att öppna filer i pdf-format behöver du Adobe Reader-programmet som kan laddas ner gratis på adressen www.adobe.com/fi/ (Extern länk).

Skärm

Webbplatsen fungerar responsivt och har testats med tre olika skärmstorlekar. Om webbplatsen inte fungerar på bästa möjliga sätt på din skärm eller i den webbläsare som du använder, pröva en annan skärm eller webbläsare.

Länkar och navigering i tjänsten

Sidor utanför tjänsten öppnas som en ny sida. Efter att ha läst sidan, stäng den från fönstrets övre högra hörn. Använd inte knapparna föregående/nästa i webbläsaren när du rör dig i tjänsten, använda knapparna och länkarna i tjänsten.

Utloggning och rensning av cacheminnet

Du loggar ut från tjänsten datasäkert med funktionen Logga ut. Om du använder en gemensam dator rekommenderar vi att du rensar cacheminnet.