Kontrollera giltigheten för fartygets certifikat

I tjänsten kan du kontrollera giltigheten för de certifikat för ett fartyg som Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljat enligt internationella avtal. Du behöver handlingens diarienummer som Traficom beviljat samt IMO-numret. Tjänsten är avsedd i synnerhet för myndigheter och redare.