Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Lämna in ett klagomål: rättigheter för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet vid flygresor

Om du har nedsatt rörlighet till exempel på grund av ålder eller funktionsnedsättning, har du rätt att utan kostnad få assistans på flygplatsen och ombord på flygplanet under resans gång. På denna sida ger vi dig råd om hur du kan lämna in ett klagomål om dina rättigheter inte har respekterats.

Så här lämnar du in ett klagomål

1

Ta först kontakt med flygplatsoperatören eller flygbolaget

Om dina rättigheter inte har respekterats på flygresan ska du lämna ett klagomål till antingen flygplatsoperatören eller flygbolaget. Skicka klagomålet till den som det berör. 

Kontakta flygplatsoperatören om ärendet gäller assistansen på flygplatsen. Om problemet gäller en situation ombord, kontakta flygbolaget.

Lämna in klagomålet så fort som möjligt. 

2

Vänta på svar

Flygplatsoperatören och flygbolaget ska ges en rimlig tid att bemöta ditt klagomål.

Rekommendationen är åtta veckor

3

Välj rätt myndighet

Om du inte når önskat resultat med ditt klagomål till flygbolaget, kan du kontakta den myndighet som övervakar passagerares rättigheter. Se till att du skickar ditt klagomål till rätt myndighet.

Klagomålet ska skickas till myndigheten i det land där händelsen inträffade. 

Om händelsen inträffade på en flygning från ett utomeuropeiskt land som ett flygbolag i ett EU-land ansvarar för, ska du vända dig till myndigheten i det land som är destinationen för flygningen.

4

Händelsen inträffade i Finland

Skicka klagomålet till Traficom om händelsen inträffade i Finland. 

6

Så här lämnar du in ett klagomål till Traficom

Du kan skicka in ditt klagomål till Traficom per e-post eller som ett fritt formulerat brev. 

Bifoga din korrespondens med flygplatsoperatören eller flygbolaget till klagomålet. Bifoga en kopia av din biljett samt andra bilagor du anser nödvändiga.

Skicka ditt klagomål till registrator@traficom.fi.

Om ditt klagomål innehåller personlig information kan du skicka den som säker e-post. Instruktioner för att skicka säker e-post. (Extern länk)

Om du inte kan skicka klagomålet per e-post, kan du skicka det till Traficom per post på adressen: Transport- och kommunikationsverket Traficom PB 320 00059 TRAFICOM

7

Traficom kan ge en rekommendation

Traficom är behörig att ge en rekommendation gällande ett klagomål som lämnats in av en passagerare. 

LÄS MER OM ASSISTANS OCH DINA RÄTTIGHETER I OLIKA SITUATIONER