Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

På denna sida ger vi dig råd om hur du kan lämna in ett klagomål om dina rättigheter vid resor till sjöss inte har respekterats.

Så här lämnar du in ett klagomål

1

Ta först kontakt med rederiet eller hamnen

Om dina rättigheter på din resa inte har respekterats, ska du alltid först kontakta rederiet eller terminaloperatören i hamnen. Skicka klagomålet till den som det berör. 

Kontakta terminaloperatören i hamnen om ärendet gäller assistansen i hamnen. Om problemet gäller en situation ombord, kontakta rederiet. 

Lämna in ditt klagomål inom två månader efter resan. 

2

Vänta på svar

Rederiet eller hamnen ska inom en månad efter att ha mottagit klagomålet meddela om ditt klagomål accepterats, avslagits eller fortfarande behandlas.

Ett slutligt svar ska ges inom två månader från mottagandet av klagomålet.

3

Välj rätt myndighet

Om du inte är nöjd med svaret du fått, kan du vända dig till den myndighet som övervakar passagerares rättigheter. Se till att du skickar ditt klagomål till rätt myndighet.

Klagomålet ska skickas till myndigheten i det land där händelsen inträffade. 

4

Händelsen inträffade i Finland

Skicka klagomålet till Traficom om händelsen inträffade i Finland. 

6

Så här lämnar du in ett klagomål tillTraficom

Du kan skicka in ditt klagomål till Traficom per e-post eller som ett fritt formulerat brev. 

Bifoga din korrespondens med rederiet eller hamnen till klagomålet. Bifoga en kopia av din biljett samt andra bilagor du anser nödvändiga.

Skicka klagomålet till registrator@traficom.fi .

Om ditt klagomål innehåller personlig information kan du skicka den som säker e-post. Instruktioner för att skicka säker e-post. (Extern länk)

Om du inte kan skicka klagomålet per e-post, kan du skicka det till Traficom per post på adressen: Transport- och kommunikationsverket Traficom PB 320 00059 TRAFICOM

7

Traficom kan ge en rekommendation

Traficom är behörig att ge en rekommendation gällande ett klagomål som lämnats in av en passagerare.