Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Flygpassagerare kan göra en anmälan till Traficom om upptäckta säkerhetsbrister i kommersiell lufttrafik per e-post till adressen lentoturvallisuus@traficom.fi. Adressen ska inte användas för klagomål som gäller flygbolagets kundservice, försenade flyg, flygbuller eller allmänt missnöje med flygbolag.

Anmälans innehåll

  • Dagen då bristen upptäcktes
  • Klockslag
  • Flygbolag
  • Flygets nummer
  • Beskrivning av händelsen
  • Vill du att vi kontaktar dig i samband med behandlingen av din anmälan?

Adressen ska inte användas för klagomål som gäller flygbolagets kundservice, försenade flyg, flygbuller eller allmänt missnöje med flygbolag.

Behandling av uppgifter

Traficom använder de uppgifter som verket fått till att upptäcka säkerhetsbrister och utvecklingstrender. Vi svarar inte på varje anmälan separat, men varje anmälan granskas och utnyttjas vid det kontinuerliga säkerhetsarbetet.