Provnummerintyg

Ett provnummerintyg är ett intyg, inklusive provnummerskyltar, som ett företag beviljats för tillfällig förflyttning och användning av ett fordon.

Provnummerskyltar ger rätt att framföra oregistrerade och avställda fordon eller fordon som har belagts med körförbud på grund av att de inte har genomgått besiktning eller inte är i funktionsdugligt skick (om det gäller förflyttning för reparation eller besiktning).

Provnummerskyltarna får endast användas av intygets innehavare eller dennes företrädare (person i anställningsförhållande eller motsvarande). Provnummerskyltarna får endast användas av företaget som är innehavare av intyget i sin verksamhet i följande situationer:

  • provkörning eller förevisning i försäljningssyfte av ett fordon i anslutning till forskning eller produktutveckling av fordonet eller dess anordningar
  • annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, försäljning, utrustning, reparation eller besiktning av fordonet.

En enskild person får använda provnummerskyltarna utan att skyltinnehavaren medföljer om

  • det gäller provkörning i köpsyfte,
  • bilskatten är betald och
  • användaren har med sig provnummerintyget i original och ett tillstånd för tillfällig användning utfärdat av bilaffären (giltigt i 3 dygn).

Ansökan om provnummerintyg B301r(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Avgiftsbelagd