Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Provnummerintyg

Ett provnummerintyg är ett intyg, inklusive provnummerskyltar, som ett företag beviljats för tillfällig förflyttning och användning av ett fordon.

Provnummerskyltarna får endast användas av intygets innehavare eller dennes företrädare (på basis av anställningsförhållande eller uppdrag). Provnummerskyltarna får endast användas av företaget som är innehavare av intyget i sin verksamhet i följande situationer:

  • försök vid forskning eller produktutveckling som avser fordonet eller dess anordningar
  • kortvarig provkörning eller förevisning av fordonet i försäljningssyfte
  • annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, försäljning, utrustning, reparation eller besiktning av fordonet

Provnummerskyltar ger rätt att framföra:

  • oregistrerade och avställda fordon och
  • registrerade fordon som har belagts med kör- eller användningsförbud på grund av att de inte har genomgått besiktning eller inte är i funktionsdugligt skick, om det gäller förflyttning för reparation eller besiktning.

Du kan ansöka om ett provnummerintyg med en elektronisk ansökan eller genom att skriva ut en pdf-blankett (B301)

  • För att ansökan ska kunna behandlas ska du teckna en provnummerförsäkring innan du lämnar in ansökan. Du får mer information om provnummerförsäkring från ditt försäkringsbolag.
  • Bifoga en utredning över företagets bransch och provnummerintygets användningssyfte, om det inte av uppgifterna i handelsregistret framgår att affärsverksamheten har anknytning till motorfordon.
  • Bifoga även en fullmakt om du inte har firmateckningsrätt.

Gör så här:

1

Logga in i tjänsten Mina ärenden och välj menyn Fordon och fordonsbeskattning.

2

Klicka på Ansök om ett provnummerintyg till höger på sidan Fordon.

3

Fyll i och skicka den elektroniska ansökan.

Provnummerintyget och skyltarna skickas till sökanden efter att provnummerintyget har beviljats.

Bekanta dig med anvisningen för innehavare av provnummerintyg före du använder provskyltarna.

Fakturan skickas till sökanden efter att provnummerintyget har beviljats.