Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Offentliga uppgifter om farkoster

Med registreringsnummer kan du kontrollera tekniska uppgifter, uppgifter om motor och ägaruppgifter om en farkost som antecknats i trafik- och transportregistret. Tjänsten är avgiftsbelagd.

Tjänsten innehåller följande uppgifter

 • tekniska uppgifter
 • uppgifter om motor
 • ägarens och innehavarens namnuppgifter

Informationsinnehållet i registeruppgifterna varierar beroende på tidpunkten för farkostens registrering. Uppgifterna kan innehålla begränsningar för utlämnande av uppgifter, varvid Traficom inte kan lämna ut personuppgifter i anslutning till fordonsuppgifterna. Detta påverkar inte avgiften som tas ut för sökning av registeruppgifter.

Detta krävs för att använda tjänsten

 • För att använda tjänsten Mina ärenden krävs det att du identifierar dig med hjälp av nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 • Farkosten som söks har införts i trafik- och transportregistret. 

För att öppna pdf-filer behöver du programmet Adobe Reader som du kan ladda ned gratis på webben på adressen www.adobe.com/ (Extern länk).

Observera

 • Avsikten är att uppgifterna i tjänsten används i samband med konsumenters farkosthandel för att säkerställa att farkostuppgifterna eller ägaren är tillförlitliga, exempelvis genom att kontrollera att försäljaren är ägaren till den registrerade farkosten. Uppgifter som hämtas från tjänsten får inte användas på ett sätt som strider mot lagen eller i sådant syfte som kan äventyra personers integritetsskydd.
 • Endast identifierade personkunder kan använda tjänsten.
 • Antalet sökningar i tjänsten är begränsat.
 • Tjänsten innehåller ägarhistorik fr.o.m. 1.8.2014.
 • Ägarhistoriken innehåller uppgifter om den senaste fysiska person som var ägare till farkosten. I fråga om övriga ägare, och om det tidigare ägarskapet har upphört för mer än fem år sedan, syns endast ägarskapets roll och tidsperiod i historiken. Uppgifter om organisationer som ägare ges däremot alltid.
 • Endast namnuppgifterna visas för ägare, innehavare och anmälda för överlåtelse.
 • En överlåtelseanmälan betyder att den i registret antecknade ägaren till farkosten har sålt farkosten vidare och anmält detta till Traficom.
 • Tjänsten visar inte slutligt avregistrerade farkoster. En anteckning om slutlig avregistrering kan göras till exempel om farkosten har förstörts eller skrotats.