Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Skrota din bil - köp en elcykel i stället

En skrotningspremie på högst 1 000 euro beviljas för köp av en elassisterad cykel.

Ansökningstiden för skrotningspremien går ut den 31 december 2021 kl. 24. Skrotningspremien kan inte beviljas på basis av ansökningar som kommit in efter denna tidpunkt.

Elassisterad cykel =

En cykel med en elmotor på högst 250 watt, som enbart fungerar när man trampar och vars motor stängs av senast när hastigheten når upp till 25 km/h.

Skrotningspremien ansöks om från Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Anvisningar

1: Kontrollera om bilen du planerar skrota uppfyller förutsättningarna för skrotningspremien

  1. Personbilen som ska skrotas ska överlåtas till återvinning vid en officiell mottagningspunkt, där bilens ägare får ett skrotningsintyg och uppgifter om skrotningen lagras i trafik- och transportregistret. Det är gratis att skrota en bil i Finland. Var man hittar de officiella mottagningsplatserna kan kontrolleras på adressen www.autokierratys.fi (Extern länk).
  2. En ny bil som köpts mot skrotningsavgift och en bil som ska skrotas måste vara personbilar.
  3. Bilen som ska skrotas ska ha registrerats för första gången år 2010 eller tidigare. 
  4. Den personbil som ska skrotas måste vara i trafik vid skrotningen
  5. En bil som skrotas år 2021 ska ha varit påställd år 2020. En bil som skrotas år 2020 ska ha varit påställd år 2019.
  6. Skrotningsintyget och beställningen av elcykeln eller försäljningsavtalet / försäljningsakten är daterad mellan 1.12.2020 och 31.12.2021.Skrotpremien kan bara användas en gång för att samma bil skrotas.
  7. Skrotningspremien beviljas enbart den privatperson som ägt bilen som ska skrotas eller kontinuerligt varit dess innehavare i minst ett års tid innan skrotningen.

2: Överlåt bilen till skrotning vid en officiell mottagningspunkt

Personbilen som ska skrotas ska överlåtas till återvinning vid en officiell mottagningspunkt, där bilens ägare får ett skrotningsintyg och uppgifter om skrotningen lagras i trafik- och transportregistret. 

Det är gratis att skrota en bil i Finland. Var man hittar de officiella mottagningsplatserna kan kontrolleras på adressen www.autokierratys.fi (Extern länk).

3: Ansök om skrotningspremie

 

  • Den skrotade personbilens ägare eller innehavare kan ansöka om skrotningspremie av Traficom.
  • Bifoga till ansökan ett dokument över den elcykel som köpts, t.ex. ett kvitto som anger anskaffningsdatumet, priset och cykeln som har köpts.

När bilen förs till skrotning vid en officiell mottagningspunkt lagras uppgifter om skrotningen i trafik- och transportregistret, så du behöver inte bifoga ett separat skrotningsintyg till ansökan.

 

4: Traficoms beslut och utbetalning av skrotningspremien

Utgående från ansökan fattas ett beslut om beviljande av skrotningspremien.
Skrotningspremien betalas ut på det konto ansökaren angett ungefär en månad efter att beslutet fattats.