Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Tillfällig luftrumsreservering och ansökan

Traficom kan inrätta tillfälliga farliga områden eller begränsa luftfarten i vissa områden under en viss tid. Ansök om ett tillfälligt farligt område om du till exempel vill flyga obemannat luftfartyg utom synhåll.

Tillfälliga luftrumsreserveringar kräver att ett AIP Supplement publiceras gärna två veckor innan verksamheten börjar. Före sitt beslut om att inrätta området hör Traficom olika luftfartsintressenter i ärendet. Ansökan om tillfällig luftrumsreservering ska lämnas till Traficom senast åtta veckor innan man planerar att inleda verksamheten. För en tillfällig luftrumsreservering tas en avgift ut enligt kommunikationsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer.

Från och med den 10 januari 2019 kan tillfälliga farliga områden enligt 11 § i luftfartslagen även inrättas genom självständiga åtgärder av Cellen för luftrumsplanering (AMC) för en period av högst två veckor på de villkor som anges i punkt 3.10.2 (Tillfälliga farliga områden) i ASM-handboken. Mer information om det nya förfarandet hittar du också på Fintraffic ANS webbplats (Extern länk).

Metoder för en flexibel användning av luftrummet beskrivs närmare i ASM-handboken.

Ansökan om luftrumsreservering(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Pris: 320