Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Underrättelser för sjöfarande

I tjänsten kan du söka sjökortsrättelser och andra viktiga meddelanden vilka publiceras som Underrättelser för sjöfarande.

Underrättelser för sjöfarande, söktjänst

I söktjänsten kan du söka notiser bl.a. enligt område, ämne eller tidpunkt. Du kan även söka sjökortsrättelser för ett givet sjökort. I söktjänsten kan du söka notiser som publicerats efter 10.4.2016.

Underrättelser för sjöfarande, PDF- publikationer

Underrättelser för sjöfarande utkommer tre gånger i månaden, som en fritt nedladdningsbar PDF- publikation. Publikationer sedan 2005 är tillgängliga. I samband med publikationen upprätthålls även en lista över preliminära och tillfälliga notiser i kraft, samt förteckningar över sjökortsspecifika rättelser. Underrättelser för sjöfarande allmänna anvisningar publiceras årligen.