Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Uppgradera ditt körkort

Du kan uppgradera ditt körkort elektroniskt om du redan har ett körkort och uppfyller de andra villkoren för att använda tjänsten. Via e-tjänsten är det möjligt att uppgradera körkortet endast genom förarexamen.

OBS! Du kan ha endast ett körkortstillstånd i kraft åt gången. Ifall du ansöker om ett nytt körkortstillstånd, ersätts det ikraftvarande tillståndet med det nya. Ta detta i beaktande då du väljer körkortsklasserna i tjänsten.

OBS! Om du också vill förnya din körrätt i samband med uppgraderingen av körrätten, vänd dig till Ajovarmas serviceställe (Extern länk).

Du kan uppgradera ditt körkort elektroniskt om du redan har ett körkort och uppfyller de andra villkoren för att använda tjänsten. Mer information om villkoren för de olika körkortsgrupperna finns nedan. Om det inte går att uppgradera körkortet elektroniskt, kan du uppgradera ditt körkort på Traficoms serviceproducent Ajovarmas serviceställe.

Om du uppfyller kraven för uppgraderingen får du ett körkortstillstånd som är i kraft i tre år. Teori- och körprovet för förarexamen och möjligtvis ett manöverprov ska avläggas under denna treårsperiod. Det tas ut en separat avgift för proven.

Om du inte redan har lagt till din e-postadress under Mina ärenden kan du lägga till den under Mina uppgifter när du loggar in. Provresultaten för förarexamen skickas till din e-postadress.

Beställning, betalning, postning av körkortet

1

Beställning

Uppgradera ditt körkort elektroniskt.

2

Betalning

Betala beställningen (24 e). Efter betalningen ska du ytterligare beställa en tid för förarexamensproven via Traficoms serviceproducent Ajovarma.

3

Postning av körkortet

Du får körkortet på posten cirka 6 vardagar efter att du avlagt förarexamen

Villkor för användning av tjänsten

 • Din körrätt är i kraft och du har inte körförbud.
 • Du har inte ett körkort beviljat i en annan EU- eller EES-stat. Genom att använda tjänsten ger du ditt tillstånd till att vi kan kontrollera detta i andra EU- och EES-länder.
 • Du är inte skyldig att använda alkolås när du kör.
 • För uppgraderingen måste det finnas ett fotografi och en aktuell elektronisk namnteckning i myndighetsregistret. Genom att beställa körkortet via e-tjänsten ger du ditt samtycke till att de fotografier som visas i e-tjänsten och som finns i Traficoms bildregister eller i passfotoregistret används på ditt körkort.
  • Det finns ett fotografi och en namnteckning i registret om du har ett giltigt pass eller id-kort eller om du har lämnat in ett fotografi och ett namnteckningsprov 2013 eller senare för att få körkort, förarkort, yrkeskompetensbevis, ADR-körtillstånd eller körtillstånd för taxiförare.
 • Din permanenta adress finns i Fastlandsfinland.
  • Körkortet skickas till den officiella adress som du har enligt befolkningsdatasystemet. Om dina adressuppgifter i systemet är felaktiga ska du innan du betalar uppdatera dem via postens och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas  gemensamma tjänst Flyttanmälan på adressen http://www.posti.fi/flyttanmalan (Extern länk)
  • Förarexamen ska avläggas inom tre år efter att ansökan godkänts och betalats. När du avlägger förarexamen ska du ha en stadigvarande adress på fastlandet. Om du håller på att flytta utomlands, använd inte tjänsten.
 • Du kan identifiera dig i tjänsten med dina nätbankskoder eller med ditt mobilcertifikat.

OBS!

 • Du kan uppgradera din körrätt till kategori B96 endast hos Ajovarmas serviceställe.
 • Du kan inte uppgradera din körrätt genom ett examensintyg från försvarsmakten i denna tjänst. Om du har ett examensintyg, uppgradera din körrätt hos Ajovarmas serviceställe (Extern länk).
 • Via e-tjänsten är det möjligt att uppgradera körkortet endast genom förarexamen (Extern länk).
  • Via e-tjänsten kan du till exempel uppgradera din körrätt för motorcykel endast genom att avlägga hela förarexamen (teoriprov, manöverprov och körprov).
 • Körrätt för kategori A1 eller A2 kan uppgraderas till en högre A-kategori endast hos Ajovarma (i så fall kan denna tjänst inte användas), om uppgraderingen görs
  • genom förarutbildning (man ska avlägga minst 2 lektioner teoriundervisning och 5 lektioner körundervisning och lämna in intyget över undervisningen till Ajovarma tillsammans med ansökan). Du kan ansöka om körkortstillstånd först när du har haft körrätt för kategori A1 eller A2 i minst 2 år eller
  • genom att avlägga manöver- och körprovet för kategori A (+ 2 års körerfarenhet). Läs mer här (Extern länk).
 • Om giltighetstiden för ditt körkort håller på att gå ut inom de kommande 6 månaderna och du vill förnya giltighetstiden och samtidigt uppgradera körkortet till nya kategorier, vänd dig till Ajovarmas serviceställe.