Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Oikein täytetty lääkärinlausunto helpottaa asiakkaan asiointia. Ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille (AKL 21 §) -lomake on päivitetty. Lääkäreille suunnatut Traficomin uudet nettisivut tarjoavat apua ongelmatilanteissa.

Lääkärinlausunto ajokyvystä -lomakkeen (F122) täyttämisessä ja toimittamisessa on havaittu puutteita

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin palveluntuottajana toimii Ajovarma, joka vastaanottaa ajokortteja ja tieliikenteen henkilölupia koskevat hakemukset. Poliisi valvoo ajokortin haltijan ajoterveyttä ajokortin voimassaoloaikana.

Traficom ja Ajovarma törmäävät säännöllisesti puutteellisiin merkintöihin Lääkärinlausunto ajokyvystä (F122) -lomakkeissa. Lisäksi lääkärinlausuntoja ajokyvystä toimitetaan hoitolaitoksista ja lääkäriasemilta virheellisesti Traficomille, Ajovarmalle ja poliisille silloin, kun lausunto kuuluisi antaa asiakkaalle.

Hakemusasiaan (esim. ajokortin tai taksinkuljettajan ajoluvan hankkiminen tai uudistaminen) liittyvä lääkärinlausunto annetaan tarkastuksen yhteydessä aina asiakkaalle. Hakemusasiaa varten laadittuja lääkärinlausuntoja ei pidä koskaan postittaa Traficomille, Ajovarmalle tai poliisille. Ajoterveyden valvontaan liittyvä lausunto voidaan postittaa hoitolaitoksesta suoraan poliisille.

Huolellisuus lomakkeiden täytössä ja lähettämisessä sujuvoittaa asioiden hoitoa niin Traficomissa, poliisilaitoksilla, Ajovarmassa kuin terveydenhuollossakin, kun lääkärinlausunnon merkintöihin ei tarvitse jälkikäteen pyytää lääkäriltä tarkennusta tai kun väärään paikkaan toimitettuja lausuntoja ei tarvitse lähettää viranomaisten välillä oikeaan paikkaan.

Ajoterveysohjeet terveydenhuollon ammattilaisille

Toivomme lääkäreiden hyödyntävän työssään Traficomin laatimia ajoterveysohjeita (Ulkoinen linkki) terveydenhuollon ammattilaisille. 

Ohjeen tarkoituksena on auttaa terveydenhuollon ammattihenkilöitä arvioimaan kuljettajan ajoterveyttä erilaisissa tilanteissa. Ohje perustuu ajoterveyttä määrittävään lainsäädäntöön ja sen on laatinut Traficom yhteistyössä lääketieteen kliinisten erikoisalojen asiantuntijoiden kanssa. Ohjeessa on käsitelty kattavasti mm. ajoterveyslomakkeiden kulkua (milloin lomake annetaan asiakkaalle ja milloin se toimitetaan poliisille), ajoterveyslomakkeiden täyttämistä sekä ajoterveyden arviointia. Jos ajoterveysohjeisiin liittyen herää kysymyksiä, niitä voi lähettää liikennelääketieteen osastolle verkkosivuiltamme löytyvällä yhteydenottolomakkeella (Ulkoinen linkki).

Pyydämme tutustumaan erityisesti ajoterveysohjeen lukuun 3.4. Ajoterveyslomakkeiden kulku. Ajoterveyslomakkeita ei milloinkaan postiteta Traficomiin tai Ajovarmalle, vaan lausunto annetaan aina joko suoraan asiakkaalle tai toimitetaan poliisille (joko lääkäri toimittaa suoraan poliisille tai asiakas itse toimittaa poliisille).

Hyödyllisiä ohjeita ja esimerkkejä on koottu myös Traficomin uudistetuille verkkosivuille (Ulkoinen linkki).

Huomioita Lääkärinlausunto ajokyvystä (F122) -lomakkeen täyttämisestä

Laajennettu lääkärintarkastus

Ikääntymisen vaikutukset ajoterveyteen ja terveysvaatimusten täyttymiseen on otettava erityisesti huomioon laadittaessa lääkärinlausuntoa ajokyvystä.

  • Ryhmä 1: Laajennettu lääkärinlausunto vaaditaan, jos asiakas jättää ajokorttilupahakemuksen 70-vuotissyntymäpäivänsä jälkeen, eli jos ajokortin uudistamista haetaan 70-vuotissyntymäpäivää seuraavana päivänä tai myöhemmin. Jos asiakas uudistaa ryhmän 1 ajokortin ennen 70-vuotissyntymäpäiväänsä, hän ei tarvitse lääkärinlausuntoa ajokortin uudistamiseen.
  • Ryhmä 2: Laajennettu lääkärinlausunto vaaditaan, jos asiakas on täyttänyt 68 vuotta ennen kuin ajoterveystarkastus tehdään tai jos hän täyttää 68 vuotta ennen nykyisen ajokortin voimassaolon päättymistä.

Merkintä laajennetusta lääkärintarkastuksesta olisi selvyyden vuoksi hyvä merkitä sekä lausunnon yläosaan että Johtopäätökset-osaan:

Esimerkki lääkärinlausunnosta
Esimerkki lääkärinlausunnosta

Jos merkintä puuttuu lausunnosta ja asiakkaalle on ikänsä puolesta täytynyt tehdä laajennettu lääkärintarkastus, asiakkaan pitää hakea lääkäriltä täydennystä lausuntoon, ennen kuin hänen hakemustaan voidaan käsitellä.

Ryhmän 1 johtopäätösten merkitseminen

Ajoterveystarkastuksen johtopäätökset pitää täyttää lomakkeelle molempien ryhmien osalta erityisesti niissä tilanteissa, joissa ryhmän 2 osalta on käytettävä silmälaseja tai piilolinssejä. Ryhmässä 2 on tiukemmat vaatimukset näkökyvyn osalta, joten ryhmää 2 koskeva johtopäätös ei välttämättä ole sama kuin ryhmän 1 johtopäätös. Jos lausunnossa ei ole otettu asiaan kantaa ryhmän 1 osalta, lausunto on puutteellinen ja asiakkaan pitää hankkia lausuntoon täydennystä lääkäriltä, jotta asiakkaan hakemus voidaan käsitellä. 

Silmälasien tai piilolinssien käyttämisvaatimusta koskeva erityisehto 01 voidaan merkitä ajokortille joko kaikille ajo-oikeusluokille tai vain ryhmän 2 ajo-oikeusluokille, minkä vuoksi lääkärin kannanoton pitää olla lausunnolla yksiselitteinen.

Esimerkki puutteellisesta johtopäätöksestä, jossa ryhmän 1 osalta johtopäätökset jäävät avoimeksi:

Esimerkki lääkärinlausunnosta

Esimerkki oikein täytetystä lausunnosta, jossa selkeästi todetaan, että ryhmässä 1 ei tarvitse käyttää silmälaseja tai piilolinssejä:

Esimerkki lääkärinlausunnosta

Kanta-palvelu ajoterveyslausuntojen toimittamisessa

Potilastiedon arkisto on Kanta-palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Traficom pystyy vastaanottamaan sähköisesti Lääkärinlausunto ajokyvystä (F122) -lomakkeen johtopäätöstietoja, jos lomake on tallennettu Potilastiedon arkistoon oikeassa muodossa. Traficomilla on valmius vastaanottaa ajoterveystietoja vain ajokorttilupahakemuksen liitteeksi. Poliisi ei pysty vastaanottamaan sähköisesti lääkärinlausunnon johtopäätöstietoja. Esimerkiksi taksinkuljettajan ajolupaa haettaessa tai ajoterveydentilan valvontaan liittyen asiakkaalle on edelleen annettava paperinen F122-lomake.

Pelkkä ajoterveystietojen kirjaaminen potilastietoihin ei riitä niiden sähköiseen hyödyntämiseen ajokortin myöntämisessä. Edellytyksenä sähköiselle hyödyntämiselle on, että Lääkärinlausunto ajokyvystä -lomake (F122) on tallennettu Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon lomakesovelluksella tai muulla teknisellä toteutuksella. Toistaiseksi vasta harvassa potilastietojärjestelmässä on tekninen valmius tallentaa F122 -lomake Potilastiedon arkistoon siten, että johtopäätöstiedot ovat sähköisesti välitettävissä Traficomille.

Jos Lääkärinlausunto ajokyvystä -lomake (F122) on tallennettu Potilastiedon arkistoon oikeassa muodossa lomakesovelluksella tai muulla teknisellä toteutuksella, Ajovarma (asiakkaan pyynnöstä) tai asiakas itse Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa voi hakea lausunnon johtopäätöstiedot Potilastiedon arkistosta. Tällöin tarvittavat tiedot välittyvät ajokorttiasiaa varten Kannan kyselypalvelulla (Ulkoinen linkki).

Lisätietoa Kanta-palvelun hyödyntämisestä on Kanta.fi-verkkosivustolla. (Ulkoinen linkki) Lääkärinlausuntoja Potilastiedon arkistoon tallentavat terveydenhuollon toimijat on listattu kohdassa "Lääkärinlausunto ajokyvystä -lomaketta tallentavat palvelunantajat". Kela päivittää listan kuukausittain niiden toimijoiden osalta, jotka jo tallentavat kyseistä lomaketta Potilastiedon arkistoon. Organisaatiossa pitää olla viimeisin tieto siitä, onko heidän potilastietojärjestelmässä tekninen valmius tallentaa ko. lomaketta Potilastiedon arkistoon. Pyydämme tarvittaessa ohjeistamaan henkilökuntaa, jos organisaatiossanne on virheellistä tietoa kyseisen lomakkeen Kanta-tallennusmahdollisuudesta.

Jos organisaationne ei vielä tallenna Lääkärinlausunto ajokyvystä -lomaketta sähköisessä muodossa, mutta olette kiinnostuneita tästä mahdollisuudesta, pyydämme olemaan yhteydessä järjestelmäntoimittajaanne.

Ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille (AKL 21 §) -lomake on päivitetty

Traficom on päivittänyt lääkärinlausuntolomakkeen Ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille (AKL 21 §) (F203). Lomakkeella lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja ilmoittaa poliisille asiakkaan ajoterveydentilan muuttumisesta. Lääkärillä on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa poliisille, jos kuljettajan terveydentila on muutoin kuin tilapäisesti heikentynyt.

Lomaketta on yksinkertaistettu aiempaan verrattuna. Uusi lomakeversio (Ulkoinen linkki) on tutustuttavissa Traficomin verkkosivuilla.

Lomakkeen vastaanotettuaan poliisi määrää asiakkaan ajokieltoon toistaiseksi. Ajo-oikeus voidaan palauttaa, jos ajoterveysvaatimusten täyttyminen osoitetaan myöhemmin poliisille uudella lääkärinlausunnolla.

Traficomin terveydenhuollon ammattilaisille laadittu sivusto auttaa arjessa

Uudistuneelta Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatulta sivustolta (Ulkoinen linkki) löytyy mm:

Lisätiedot

 sähköpostitse osoitteesta liikennelaaketiede@traficom.fi tai yhteydenottolomakkeella (Ulkoinen linkki)