Eräiden lentokelpoisuusmääräysten kumoaminen

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 15.11.2021 antanut lentokelpoisuusmääräyksen M 3175/21, jolla kumotaan noin 1400 lentokelpoisuusmääräystä vuosilta 1955 - 2015. Tarkoituksena on varmistaa, etteivät suunnitteluvaltion viranomaisen antaman lentokelpoisuusmääräyksen perusteella aiemmin julkaistut suomalaiset lentokelpoisuusmääräykset joudu ristiriitaan alkuperäisen velvoittavan lentokelpoisuusmääräyksen kanssa, jos sitä muutetaan.

Lisäksi kumotaan ne suomalaiset lentokelpoisuusmääräykset, jotka koskevat EASA:n toimivaltaan kuuluvia tuotteita, joille Suomi ei ole suunnitteluvaltio, sekä eräitä urheilulaskuvarjoja koskevia lentokelpoisuusmääräyksiä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jari Lyytinen, jari.lyytinen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6234