Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

EU:sta tulee uusia esteettömyysvaatimuksia, joiden tavoitteena on taata kuluttajille yhdenvertainen pääsy erilaisten tuotteiden ja palvelujen äärelle sekä edistää niiden liikkuvuutta EU:ssa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo esteettömyysvaatimusten noudattamista yhdessä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Uudet lait tulevat voimaan 1.2.2023 ja niitä aletaan soveltaa 28.6.2025 alkaen.

EU:n yhteiset esteettömyysvaatimukset koskevat keskeisiä kuluttajien käyttämiä tuotteita ja palveluja. Uusia vaatimuksia sovelletaan tuotteisiin, jotka saatetaan markkinoille 28.6.2025 jälkeen ja palveluihin, joita tarjotaan kuluttajille 28.6.2025 jälkeen olivatpa ne uusia tai jo olemassa olevia palveluita. Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimusten tavoitteena on edistää erityisesti vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Tuotteiden ja sähköisten palvelujen esteettömyydestä on hyötyä myös muille, kuten ikäihmisille. 

Esteettömyyden piiriin tulee lukuisia digitaalisia palveluja ja monia erilaisia älylaitteita sekä sovelluksia 

Tuotteiden valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden sekä palveluntarjoajien on noudatettava uusia vaatimuksia. Tuotteiden, kuten tietokonelaitteistojen, älypuhelinten ja -televisioiden, pankkiautomaattien sekä lippuautomaattien on oltava esteettömyysvaatimusten mukaisia. Traficom valvoo näiden tuotteiden esteettömyysvaatimusten noudattamista.

Esteettömyysvaatimuksia sovelletaan myös sähköisen viestinnän palveluihin kuten puhelin- ja tekstiviestipalveluihin sekä sähköposti- ja pikaviestinpalveluihin. Lisäksi vaatimuksia sovelletaan audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin pääsyn tarjoaviin palveluihin, kuten television sähköisiin ohjelmaoppaisiin, verkkosivuihin, mobiilisovelluksiin sekä digisovitinten ja älytelevisioiden sovelluksiin. Näissä palveluissa on usein kyse digitaalisista palveluista, kuten pikaviestintään tarkoitetuista palveluista (esimerkiksi Whatsapp ja Messenger) sekä verkkosivuista ja sovelluksista, joiden kautta katsotaan audiovisuaalisia ohjelmia (esimerkiksi Yle Areena). 

Traficom ja aluehallintovirasto valvovat esteettömyyttä yhdessä

Digitaalisten palvelujen saavutettavuutta valvoo koko Suomessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Jos kyseistä palvelua koskee digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ohella jokin sähköisen viestinnän palvelulain mukainen lisävaatimus, kuten reaaliaikainen tekstitys, sen noudattamista valvoo Traficom. Myös perinteisten puhelin- ja muiden viestintäpalvelujen esteettömyysvaatimusten noudattamisen valvonta kuuluu Traficomille. 

Esteettömyysvaatimukset koskevat henkilöliikenteen palveluja, kuten liikenteen palveluntarjoajien verkkosivustoja ja mobiililaitepohjaisia palveluja. Verkkosivujen ja mobiilisovellusten sekä verkkokaupan palvelujen saavutettavuutta valvoo aluehallintovirasto. Lisäksi henkilöliikenteen palveluntarjoajilla on esteettömyystietojen antamista koskevia velvollisuuksia. Näiden noudattamista puolestaan valvoo Traficom. 

Uudet lait koskevat sekä julkisia että yksityisiä toimijoita silloin, kun ne tarjoavat sääntelyn soveltamisalaan kuuluvia tuotteita tai palveluja kuluttajille. Vaatimukset eivät koske palveluja tarjoavia mikroyrityksiä. Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on alle 10 työntekijää ja jonka vuosittainen liikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai jonka vuosittainen taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.

Lait tulevat voimaan 1.2.2023. Uusia vaatimuksia sovelletaan siirtymäaikojen puitteissa 28.6.2025 alkaen.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Päivi-Maria Virta, p. 029 539 0467, paivi-maria.virta@traficom.fi

Projektipäällikkö Tiina Aaltonen, p. 029 539 0526, tiina.aaltonen@traficom.fi 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivut: esteettömyysdirektiivin toimeenpano ja lain sisältö (Ulkoinen linkki)

Traficomin verkkosivut: esteettömyysvaatimukset (Ulkoinen linkki) 

Aluehallintoviraston verkkosivut: saavutettavuusvaatimukset (Ulkoinen linkki) 

EU:n esteettömyysdirektiivi (EU) 2019/882 (Ulkoinen linkki)