Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Joukkoliikenteen koronatuella korvataan lipputulojen menetyksiä

Joukkoliikenteelle koronatilanteen vuoksi myönnetyllä lisätuella pystytään korvaamaan reilut 47 % suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen lipputulojen menetyksistä. Lisäksi tuetaan joukkoliikenteen kehityshankkeita.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt joukkoliikenteen koronatuen päätökset 30.9.2020. Joukkoliikenteelle myönnetyllä 100 miljoonan euron lisärahoituksella tuetaan palvelutason turvaamista koronatilanteen pitkittyessä sekä pyritään varmistamaan nykyisten joukkoliikenteen kehittämishankkeiden jatkuvuus. Lisäksi tuella edistetään uusia kehittämistoimenpiteitä.

"Koronatilanne on haastanut joukkoliikenteen toimijat aivan uudella tavalla ja toivommekin pystyvämme tukemaan alaa omalta osaltamme mahdollisimman tehokkaasti. Nyt myönnetyt avustukset auttavat osaltaan lipputulojen menetyksiin sekä kehityshankkeiden edistämiseen tässä uudessa tilanteessa", sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Joukkoliikenteen lisärahoitus hyödyttää myös yrityksiä eri puolilla Suomea

Euromääräisesti suurimmat lipputulomenetykset ovat hakemusten mukaan olleet suurissa kaupungeissa eli Helsingin seudun liikenteen (HSL) alueella, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Jotta kaikille kaupungeille saadaan korvattua yhtä suuri osuus eli reilut 47 % lipputulomenetyksistä, on tuen kohdistumista tarkennettu.  Suuret kaupungit saavat 76 miljoonaa euroa kokonaisuudesta, keskisuuret kaupungit 9 miljoonaa euroa ja ELY-keskukset 15 miljoonaa euroa. Suurten ja keskisuurten kaupunkien tukisummat vaihtelevat alueittain, mutta kaikkien kohdalla ne kattavat 47 % lipputulojen menetyksistä.

Tuet myönnetään joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille eli joukkoliikenteen järjestämisestä vastaaville kunnille, kaupungeille, kaupunkiseuduille tai muille alueen joukkoliikenteestä vastaaville tahoille, kuten ELY-keskuksille. Tuen avulla toimivaltaiset viranomaiset hankkivat palveluita liikennöitsijöiltä, jolloin tuki hyödyttää yrityksiä eri puolilla Suomea.

Myönnetyt joukkoliikenteen lisärahoitukset alueittain:

HSL

58 950 000

Tampere

7 940 000

Turku

5 690 000

Oulu

3 420 000

Hämeenlinna

555 500

Joensuu

575 000

Jyväskylä

2 134 700

Kotka

508 000

Kouvola

321 000

Kuopio

1 416 000

Lahti

2 446 000

Lappeenranta

360 000

Pori

470 000

Vaasa

213 800

ELY-keskukset

15 000 000

yhteensä

100 000 000

 

ELY-keskusten tuki myönnetään kahdessa osassa. Ensimmäinen noin 5 miljoonan osuus myönnettiin heinäkuun alussa.

Koronatuen lisäksi Traficom tulee myöntämään samoille tahoille myös valtionavustusta joukkoliikenteen palvelutason kehittämiseen ja ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin sekä joukkoliikenteen digitalisaatioon ja kehittämiseen.

Lisätietoja:

Joukkoliikenteen valtionavustusten haku käynnissä – jaossa myös rahoitusta kehityshankkeiden tukemiseen (Ulkoinen linkki) (21.8.2020)

johtaja Pipsa Eklund, p. 029 534 5396, pipsa.eklund(at)traficom.fi

ylitarkastaja Toni Bärman, p. 029 534 6764, toni.barman(at)traficom.fi