Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kauppamerenkulun ilmoituskäytäntöjä täydennetty – uusi ohje "Väylien käytön ilmoitus" julkaistu

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut uuden ohjeen Väylien käytön ilmoitus, jota aletaan soveltaa 5.6.2023 alkaen. Jatkossa väylän mitoitussyväyttä syvemmällä kulkevien alusten on annettava ilmoitus väylän käytöstä. Ilmoitusmenettelyllä pyritään pitämään Suomen kauppamerenkulun väylien käyttö turvallisena ja tehokkaana. Menettely on osa N2000-väylä- ja merikarttauudistusta.

Väylien käytön ilmoitus -ohje täydentää aiemmin julkaistua Vesiväylien syvyyskäytännön periaatteet ja soveltaminen -ohjetta. Ohjeen julkaisu on osa Traficomin tehtävää Suomen merenkulun turvallisuusviranomaisena.
Koska turvallisuus ja ennustettavuus ovat keskeisiä asioita merenkulussa, ilmoitusmenettelyä on valmisteltu yhteistyöryhmässä, jossa on ollut osallistujia laajasti merenkulun viranomaisten sidosryhmistä. Työhön ovat osallistuneet Traficomin lisäksi Väylävirasto, alusliikenneohjausta tekevä Fintraffic sekä luotsauspalveluja antava Finnpilot.

Ilmoitusmenettely koskee aluksia, jotka hyödyntävät väylien varavettä

Uusi ilmoitusmenettely ei koske aluksia, jotka käyttävät väyliä normaaliolosuhteissa väylien mitoituksen mukaisesti. Sen sijaan alusten, jotka aikovat hyödyntää varavettä, tulee tehdä ohjeen mukainen ilmoitus alusliikennepalvelu VTS:lle. 

Ilmoitusmenettelyllä halutaan varmistua siitä, että aluksen päällikkö on arvioinut väylän, aluksen ja olosuhteiden olevan sellaisia, että aluksen alle jää aina riittävä kölivara (net UKC).

"Merenkulun digitalisaation myötä merenkulkijoiden käytettävissä oleva tieto tulee lisääntymään. Tästä seuraa tarve käyttää väyliä aiempaa tehokkaammin. Nyt luodulla ilmoitusmenettelyllä pyritään pitämään Suomen kauppamerenkulun väylien käyttö turvallisena ja tehokkaana", kertoo ylitarkastaja Stefan Engström.

Uusi menettely osa N2000-väylä- ja merikarttauudistusta

Ilmoitusmenettely liittyy laajempaan N2000-väylä- ja merikarttauudistukseen. N2000-uudistuksessa siirrytään keskiveteen sidotuista syvyystiedoista N2000-korkeusjärjestelmään sidottuihin tietoihin. Samassa yhteydessä on siirrytty käyttämään kulkusyvyyden sijaan termiä mitoitussyväys, kun tarkastellaan väylien mitoitusta.

Lisätietoja

ylitarkastaja Stefan Engström, stefan.engstrom@traficom.fi, p. 029 534 6724