Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

N2000 Väylä- ja merikarttauudistus

N2000-korkeusjärjestelmään sidotut merikarttatuotteet ja väylien syvyystiedot otetaan vaiheittain käyttöön, ensimmäiset N2000-kartat julkaistiin syksyllä 2021. Uudistus aloitettiin Perämeren alueelta ja se saavuttaa täyden kattavuuden merialueella arviolta vuoden 2026 aikana. Nykyinen, merialueilla keskivedenkorkeuteen perustuva syvyystietojen vertaustaso korvataan N2000-korkeusjärjestelmään sidotulla vertaustasolla. Maankuoreen sidotun N2000-korkeusjärjestelmän käyttöönotto takaa valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti paremman syvyystietojen yhteensopivuuden.
vertaustaso muuttuu - iso
N2000 väylä- ja merikarttauudistus tuo vesillä liikkujille uudet ja tarkemmat merikartat. Uudistus on edennyt nyt pohjoisesta Uuteenkaupunkiin: Selkämeren uusi merikarttasarja E (Selkämeri) on julk...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut uudet merikartat Kaskisista Poriin. Uusien karttojen syvyys- ja väylätiedot on päivitetty N2000-korkeusjärjestelmän mukaisiksi. N2000 väylä- ja ...
N2000-väylä- ja merikarttauudistus tuo vesillä liikkujille uudet ja tarkemmat merikartat. Uudistus on edennyt nyt Perämereltä Merenkurkun alueelle, kun uusi merikarttasarja F on julkaistu. Karttas...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut uuden ohjeen Väylien käytön ilmoitus, jota aletaan soveltaa 5.6.2023 alkaen. Jatkossa väylän mitoitussyväyttä syvemmällä kulkevien alusten on an...

Mitä uudistus tarkoittaa?

Merikartoilla ja vesiliikenteen väylillä otetaan käyttöön yksi yhtenäinen N2000-korkeusjärjestelmään sidottu syvyystietojen vertaustaso. Uudistus yksinkertaistaa pääosin maankohoamisen syvyys- ja väylätiedoille aiheuttaman muutoksen huomioimista käytännön merenkulussa. Tältä sivulta löydät lisämateriaalia uudistuksesta.
N2000 laiva 1

Miksi uudistus tehdään?

Turvallinen merenkulku, vesiväyliemme tehokas hyödyntäminen ja tulevaisuuden navigointimenetelmät edellyttävät ajantasaisen syvyysinformaation esittämistä merikarttatuotteiden ja vesiväylien käyttäjille.
N2000 laiva 2

Miten uudistus toteutetaan?

Merikartat ja vesiväylätiedot uusitaan vuosien 2021-2026 aikana. Vesiväylien ylläpitäjiin tullaan olemaan yhteydessä väylätietojen muutoksiin liittyen.
purje- ja moottorivene väylällä saaristossa

Väylien käyttötapa uudistuu

Osana N2000-väylä- ja merikarttauudistusta myös kauppamerenkulun väylien käyttötapaa uudistetaan. Jatkossa käytössä korostuu väylien suunniteltu mitoitus.

Yhteistyössä

N2000 yhteistyötahojen tunnukset: Traficom. Väylä, Ilmatieteen laitos, Syke ja Euroopan Komissio
Katso yhteystiedot. Uudistuksen vetovastuussa Traficom, mukana yhteistyössä Väylävirasto, Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus. Uudistus saa tukea Euroopan Unionilta.