Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Pikaviestisovellukset ovat vakiinnuttaneet paikkansa kuluttajien arjessa, kun taas internetin ääni- ja videopuhelusovellusten käyttö on laskenut korona-ajan käyttömääristä. Suosituin palvelu on Metan WhatsApp. Maksuttomia televisiosisältöjen suoratoistopalveluita käyttää noin 70 % kuluttajista ja maksullisia puolet. Yleisimmin käytetyt palvelut ovat Netflix ja Yle Areena. Tiedot perustuvat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vuoden 2023 lopussa toteutettuun kuluttajatutkimukseen.

Kuluttajista 83 % käyttää jotakin pikaviestipalvelua viikoittain. Erilaisten viestisovellusten käyttö on monelle kuluttajalle arkipäivää, kun taas perinteisten tekstiviestien lähettäminen on vähentynyt. Tekstiviestejä lähetettiin kuluttajaliittymistä viime vuonna kuitenkin vielä 743 miljoonaa eli 145 kappaletta per liittymä. Vuodesta 2014 vuoteen 2023 kuluttajien lähettämien tekstiviestien määrä on vähentynyt 72 %. Samaan aikaan pikaviestisovellusten viikoittainen käyttö on kasvanut 30 %:sta yli 80 %:iin. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2014 älypuhelin oli käytössä vain 58 %:lla kuluttajista. Vuonna 2023 älypuhelin oli löytänyt tiensä jo 90 % käteen.

Koronapandemian pahimpana aikana vuosina 2020-2021 internetin ääni- ja videopuheluiden käyttö oli huipussaan, näitä puheluja soitti viikoittain työ- tai vapaa-ajalla yli puolet kuluttajista. Vuoden 2023 lopussa osuus oli laskenut noin 40 %:iin. Koronan aikana myös perinteiset puheluminuutit hetkellisesti kasvoivat, mutta ovat sittemmin taas laskeneet. "Vapaa-ajan ohjelman ja myös työelämän palautuessa pandemia-aikaa edeltäneeseen tilanteeseen tarve videopuheluille on laskenut", toteaa erityisasiantuntija Marja Heinonen.

Metan ja Microsoftin palvelut suosituimpia

Vuoden 2023 kuluttajatutkimuksessa Traficom kartoitti ensimmäistä kertaa, mitä palveluita kuluttajat käyttivät pikaviestien lähettämiseen ja internetpuheluiden soittamiseen. Metan WhatsApp oli molemmissa palveluissa ehdottomasti suosituin. Jopa 81 % kuluttajista käyttää viikoittain WhatsAppia viestien lähettämiseen ja 34 % käyttää sitä viikoittain puheluihin. Pikaviestien käytössä toisella sijalla olivat niin ikään Metan Instagram ja Facebook Messenger. Puheluissa toiselle sijalle nousi Microsoftin Teams, joka todennäköisesti on monella viikoittain käytössä ainakin työpaikalla. Käytetyimpien palvelujen joukkoon nousi puheluissakin Metan Facebook.

Kuluttajista 83 % oli käyttänyt jotakin pikaviestipalvelua viikoittain syksyllä 2023. Seuraavaksi luetellaan palveluja ja sitä viikoittain käyttäneiden osuus kuluttajista: WhatsApp 81 %, Instagram 32 %, Facebook Messenger 30 %, Snapchat 12 %, TikTok 11 %, Signal 7 %, Telegram 6 %, iMessages 4 %, Muu 1 %.
Kuvio 1. Pikaviestisovellusta viikoittain käyttäneiden kuluttajien osuus Traficomin vuoden 2023 kuluttajatutkimuksen mukaan.
Kuluttajista 39 % oli käyttänyt jotakin internetin puhe- tai videopuhelupalvelua viikoittain syksyllä 2023. Seuraavakasi luetellaan palveluja ja sitä viikoittain käyttäneiden osuus kuluttajista: WhatsApp 34 %, Microsoft Teams 16 %, Facebook 14 %, Instagram 10 %, FaceTime 4 %, Zoom 4 %, Skype 3 %, Telegram 2 %, Signal 2 %, Google Meets 2 %, Muu 1 %, Ei osaa sanoa 1 %.
Kuvio 2. Internetin puhe- tai videopuhelupalvelua viikoittain käyttäneiden kuluttajien osuus Traficomin vuoden 2023 kuluttajatutkimuksen mukaan.

Maksuttomat suoratoistopalvelut käytössä 70 %:lla – maksulliset 50%:lla kuluttajista

Vuoden 2023 lopussa 50 %:lla kuluttajista oli ollut viimeisen kolmen kuukauden aikana tilattuna jokin maksullinen televisiosisältöjen suoratoistopalvelu, kun vuonna 2015 vastaava osuus oli 25 %. Maksuttomat suoratoistopalvelut on ollut käytössä jo pidempään. Viime vuoden lopussa yleisimpiä maksuttomia palveluita oli katsonut noin 70 % kuluttajista, kun osuus vuonna 2015 oli 61 %.

Yleisimmin tilattu maksullinen palvelu on jo useita vuosia ollut Netflix, vaikka se on vuosien aikana saanut useita kilpailijoita, joista osa on nopeastikin noussut melko suosituiksi. Disney+ tuli Suomen markkinoille koronapandemian aikaan ja nousi heti yhdeksi tilatuimmista maksullisista suoratoistopalveluista. Kotimaiset suoratoistopalvelut ovat pitäneet tilaajajoukkonsa vakaana, osuus on reilu 10 %. Kansainvälisesti suuria maksullisia suoratoistopalveluita, kuten AppleTV+ tai Amazon Prime tilaa Suomessa edelleen vain pieni osuus kuluttajista.

Maksuttomista palveluista käytetyin on Yle Areena, jota vuoden 2023 lopussa katsoi 67 % kuluttajista, kun taas muiden suomalaisten tv-kanavien palvelut ovat käytössä noin kolmanneksella kuluttajista. Toiseksi suosituin maksuton palvelu on YouTube. Maksuttomia lähetyksiä katsotaan myös eri uutispalvelujen nettisivuilta sekä esimerkiksi eri julkisten organisaatioiden viestintäkanavista.

Osuudet kuluttajista vuosina 2018-2023, joilla on ollut tilattuna jokin maksullinen suoratoistopalvelu viimeisen kolmen kuukauden aikana. Seuraavaksi luetellaan palvelut ja prosenttiosuus, joka oli tilannut palvelua vuoden 2023 tutkimuksen perusteella, osuudet ovat olleet suhteellisen pysyviä. Netflix 27 %, Disney+ 15 %, Ruutu+ 14 %, HBO Max 13 %, Maksullinen MTV Katsomo 12 %, Viaplay 10 %, Elisa Viihde 9 %, Amazon Prime 5 %, SkyShotime 4 %, Discovery+ 3 %, DNA TV 3 %, AppleTV+ 2 %, Muu 6 %.
Kuvio 3. Maksullisia suoratoistopalveluita käyttäneiden kuluttajien osuus Traficomin kuluttajatutkimuksien mukaan.
Osuudet kuluttajista vuosina 2021-2023, jotka olivat katsoneet maksutonta suoratoistopalvelua viimeisen kolmen kuukauden aikana. Seuraavaksi luetellaan palvelut ja prosenttiosuus, joka oli katsonut palvelua vuoden 2023 tutkimuksen perusteella. Yle Areenan osuus on kasvanut, samoin YouTube ja ilmaisen MTV Katsomon. Yle Areena 67 %, YouTube 48 %, Maksuton MTV Katsomo 34 %, Ruutu 26 %, Twitch 4 %, Veikkaus TV 4 %, Muu ilmainen palvelu 3 %.
Kuvio 4. Maksuttomia suoratoistopalveluita käyttäneiden kuluttajien osuus Traficomin kuluttajatutkimuksien mukaan.

"Arjessa ei monesti tule nykyään enää edes ajateltua, kuinka monessa asiassa hyödyntää nettiä, vaikka niin pikaviestisovellukset kuin suoratoistopalvelutkin toimivat pääosin vain netissä. Traficomin tehtävä on taata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet hyötyä netin tarjoamista viranomais- ja vapaa-ajan palveluista", pohtii Heinonen.

Tiedot tutkimuksesta

Kuluttajatutkimuksen toteutti Verian (Mantle Finland Oy). Tutkimukseen vastasi nettilomakkeella 2162 vähintään 18-vuotiasta henkilöä. Tutkimus toteutettiin joulukuussa 2023. Tutkimuksen virhemarginaali on suurimmillaan 2,2 %-yksikköä suuntaansa.

Vertailussa on syytä huomioida, että virhemarginaali on suurempi vuosien välillä kuin yksittäisen vuoden tutkimuksen sisällä. Aiempina vuosina tutkimus on toteutettu puhelinhaastatteluina vastaavalle otokselle, millä voi olla vaikutusta tuloksiin.