Kumottu määräys: Lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa (GEN M1-9)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 13.6.2022 julkaissut määräyksen, jolla kumotaan määräys GEN M1-9 EU:n lentomiehistöasetuksen 1178/2011 säännösten soveltamisesta Suomessa. Määräys jää tarpeettomaksi, kun viimeinen asetuksen mahdollistama kansallinen siirtymäaika päättyy 20.6.2022.

Siirtymäajan päätyttyä kolmansien maiden yksityislentäjän lupakirjojen hyväksymiseen (validointiin) ja muuntamiseen sovelletaan EU-asetusta 2020/723 sekä EU:n ja asianomaisen kolmannen maan välillä mahdollisesti tehtyä sopimusta lupakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta.

Lisätietoja:

lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039
Lupakirja-asiat: lupakirjat(at)traficom.fi tai yhteydenottolomake https://www.traficom.fi/fi/yhteydenottolomake-ilmailu (Ulkoinen linkki)