Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Valtio tukee kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita parantavia infrahankkeita vuonna 2023 noin 3,5–9 miljoonalla eurolla. Valtionavustusta myönnetään kuntien katuverkolle tai muihin kunnan maalle sijoittuviin hankkeisiin, joissa parannetaan arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta. Tavoitteena on luoda parempia mahdollisuuksia tehdä arjen matkoja kävellen tai pyörällä sekä näin parantaa liikenteen sujuvuutta ja vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä.

Valtionavustusta voidaan myöntää yksittäisille kunnille ja kuntien yhteishankkeisiin. Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman tavoitteena on vauhdittaa laadukkaiden kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden toteutusta ja sitä kautta parantaa mahdollisuuksia tehdä arjen matkoja kävellen ja pyörällä koko maassa.

Avustusmäärä on enintään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Hakemus tulee jättää viimeistään 18.8.2023 klo 16.15.

"Investointiohjelmaan kaivataan hakemuksia erityisesti hakijakuntien näkökulmasta merkittävimmistä kohteista, esimerkiksi keskeisiltä kävelyalueilta, pyöräliikenteen pääverkolta sekä tärkeiden asiointikohteiden ja joukkoliikennepysäkkien yhteydestä. Laadukkaat olosuhteet houkuttelevat liikkumaan arjen matkoja kävellen ja pyörällä", kertoo Traficomin erityisasiantuntija Antti Rahiala.

Aikaistetulla hakuaikataululla pyritään vastaamaan kuntien tarpeisiin

Vuoden 2023 valtionavustushakuaikataulua on aikaistettu edellisvuoteen verrattuna noin kahdella kuukaudella. Haun aikataulua pyritään muokkaamaan lähivuosina paremmin kuntien tarpeita ja valtionavustushankkeiden toteutusta tukevaksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi vuonna 2018 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman, jonka tavoitteena on 30 prosentin kasvu kävely- ja pyöräilymatkojen määrissä vuoteen 2030 mennessä. Yksi toimenpiteistä on kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma. Investointiohjelmasta myönnettiin avustusta kunnille ensimmäisen kerran vuonna 2018. Tähän mennessä jo yli 200 hanketta yli 70 kunnasta on saanut avustusta.

Hakulomake ja lisätietoa hausta Traficomin verkkosivulla 

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman vuoden 2023 valtionavustushaun infotilaisuus 24.5.2023 

Lisätietoja

erityisasiantuntija Antti Rahiala, antti.rahiala(at)traficom.fi, p. 029 534 5383