Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kuudelle hankkeelle 3,8 miljoonaa euroa avustusta sähköisen raskaan liikenteen kehittymiseen Suomessa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt sähköisen raskaan liikenteen valtionavustusta kuudelle eri hankkeelle yhteensä noin 3,8 miljoonaa euroa. Valtionavustuksen tarkoituksena on edistää raskaan liikenteen valmiuksia hyödyntää sähköä käyttövoimana ja vähentää raskaan liikenteen päästöjä. Traficom avaa tänä keväänä vielä toisen vastaavan hakukierroksen.

Avustetut hankkeet edistävät sähköistä raskasta liikennettä tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä innovaatioklustereiden avulla. Tavoitteena on, että sähköinen raskas liikenne lähtisi Suomessa yleistymään. Avustus rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä, ja se tukee kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tavoitteita.

Ensimmäisessä haussa avustuksiin oli käytettävissä enintään 4,9 miljoonaa euroa, josta rahoitettiin kuutta eri hanketta noin 3,8 miljoonalla eurolla. Avustusta myönnettiin hankkeisiin, jotka täyttivät tuen mahdollistaman asetuksen vaatimukset ja joilla kehitetään raskaan liikenteen ajoneuvojen sähköistämistä palvelevia teknologioita, palveluita, infrastruktuureja ja kokeiluympäristöjä.

Hankkeet valmistuvat syksyyn 2025 mennessä, jolloin julkaistaan hankkeiden loppuraportit.

Suomen Kaukokiito OyKaukokiidon liikenteen sähköistäminen650 000 euroa
Prizztech Oy
Lapin Ammattikorkeakoulu
Centrian Ammattikorkeakoulu
Turun Ammattikorkeakoulu
LS-Liikennelinjat Oy
Robocoast E-Heavy Vehicles (ReHV) -hanke390 100 euroa

Tampereen Korkeakoulusäätiö sr

SIX-HOVE-hanke161 363 euroa

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

SIX-HOVE-hanke301 136 euroa
Tuoretie OyTuoretien liikenteen sähköistäminen129 570 euroa

Volvo Finland Ab
Plugit Finland Oy

Sähköinen kuljetusketju SÄHKE2 181 909 euroa
Yhteensä6 hanketta3 814 078 euroa

Traficom käynnistää uuden sähköisen raskaan liikenteen valtionavustustahaun keväällä 2023, jolloin jaossa on reilu miljoona euroa. Haun avautumisesta tiedotetaan Traficomin verkkosivuilla.

Lisätietoja

johtava asiantuntija, Hanna Hakanen, sahkoinen.liikenne@traficom.fi, p. 029 534 5307