Laivaliikenteen tuetuille reiteille uusi kilpailutus

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on käynnistänyt uudet kilpailutukset merenkulun julkisen palvelun velvoitteen mukaisten merireittien hoitamiseksi nykyisen kilpailutuskauden päättyessä. Kilpailutuksella on tarkoitus varautua siihen, että yhteydet tarvitsevat vielä tukea koronapandemian vaikutusaikana.

Nyt käynnistyvät seuraavat kilpailutukset: Turusta / Naantalista Tukholmaan liikennöivät reitit, Ahvenanmaalta Ruotsiin liikennöivät reitit, Helsingistä Tallinnaan väliset yhteydet ja Vaasa Uumajaan liittyvä yhteys. Tarvittaessa Traficom kilpailuttaa myöhemmin lisää yhteyksiä, mikäli ilmenee, että muidenkin yhteyksien liikennöinti riittävällä vuorovälillä voi vaarantua ilman tukea. Tuen tarkoituksena on mahdollistaa Manner-Suomelle ja Ahvenanmaalle riittävät meriliikenneyhteydet huoltovarmuuden, teollisuuden tarpeiden ja liikenneyhteyksien kannalta.

Näille yhteysväleille kilpailutetaan julkisessa hankintamenettelyssä kokonaistaloudellisesti soveltuvin vaihtoehto, jolle voidaan maksaa avustusta liikennöintiin. Kilpailutus on avoin kilpailu ja siihen voivat osallistua kaikki varustamot, joilla on tarjota jonkun EU-maan lipun alle rekisteröity matkustajia ja lastia kuljettava ja tarjouspyynnön muut ehdot täyttävä alus. Kilpailutuksen voittaminen ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti julkisen palvelun velvoitteen asettamista tai tuen saamista.

”Olemme katsoneet, että uusi kilpailutus on tarpeen, jotta voimme varmistaa Suomelle riittävät meriliikenneyhteydet. Seuraamme tilannetta kaikkien reittien osalta säännöllisesti ja asetamme palveluvelvoitteen, mikäli tilanne sitä vaatii”, kertoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Hankintamenettelyssä arvioidaan mm. meriliikenteen harjoittajan kykyä täyttää julkinen palveluvelvoite sekä tarjotun aluksen soveltuvuus kyseiseen palveluun. Avustus myönnetään kokonaistaloudellisesti edullisimmin meriliikennettä tarjoaville tahoille. Tarjouspyynnöt julkaistaan vaiheittain ja ensimmäiset julkaistaan tällä viikolla. Tarjouspyynnöt tulevat osoitteeseen www.hankintailmoitukset.fi (Ulkoinen linkki).  

Kilpailutus perustuu eduskunnan myöntämään lisämäärärahaan meriliikenteelle

Eduskunta hyväksyi vuoden ensimmäisessä lisäbudjetissa 23,15 miljoonan euron lisämäärärahan meriliikenteeseen asetettavan julkisen palvelun velvoitteen kustannusten kattamiseksi. Valtioneuvosto on antanut määrärahan käyttöä tarkentavan asetuksen. Asetuksen mukaan Traficom voi asettaa tietylle reitille velvoitteen liikennöidä ja antaa tähän avustusta lisämäärärahasta, jos kyseinen yhteys todetaan välttämättömäksi.

Julkisen palvelun velvoitteella varmistetaan riittävät meriliikenneyhteydet (13.7.2020)

Lisätietoja

ylijohtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki@traficom.fi, p. 040 836 0397. Twitterissä @Saarimaki (Ulkoinen linkki) 
johtaja Pipsa Eklund, pipsa.eklund@traficom.fi, p. 029 534 5396