Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Lausuntopyyntö: UAS-ilmatilavyöhykkeet (OPS M1-29) 2024

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista ilmailumääräykseen OPS M1-29, joka koskee miehittämättömän ilmailun kieltäviä, rajoittavia ja sallivia UAS-ilmatilavyöhykkeitä. Näitä vyöhykkeitä voidaan ilmailulain mukaan perustaa määräyksellä enintään kolmen vuoden määräajaksi. Sidosryhmiltä on pyydetty esityksiä uusiksi tai muutettaviksi vyöhykkeiksi keväällä 2023. Uudistetun määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 18.4.2024 ja lausuntoaika päättyy 8.12.2023.

Rajoittava tai kieltävä UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa välttämättömästä syystä mm. valtion johtamisen, kansainvälisten suhteiden hoidon, maanpuolustuksen, aluevalvonnan, poliisitoiminnan, sosiaali- ja terveydenhuollon, teollisuuden, liikenteen tai ympäristönsuojelun kannalta tärkeiden kohteiden suojaamiseksi. Salliva UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa kaupallista tai harraste- tai tutkimus- ja kokeilutoimintaa varten, ja tällaisella vyöhykkeellä on sallittua poiketa yhdestä tai useammasta EU:n droneasetuksessa 2019/947 määritellystä avoimen toimintakategorian vaatimuksesta. Tarkemmin UAS-ilmatilavyöhykkeistä säädetään ilmailulain 11 a ja 11 b §:ssä sekä droneasetuksen 15 artiklassa.

Tällä muutoskierroksella uutta kieltävää UAS-ilmatilavyöhykettä on esittänyt Saksan suurlähetystö. Uusia rajoittavia vyöhykkeitä on esitetty useiden teollisuuslaitosten, satamien, poliisin toimipisteiden, merivartioaseman, kevytlentopaikan sekä Yleisradion Pasilan toimipisteen suojaksi. Monet näistä määräyksellä perustettavista rajoittavista UAS-ilmatilavyöhykkeistä on perustettu jo aiemmin lyhytaikaisina Traficomin päätöksellä. Lisäksi Väylävirasto on hakenut rajoittavia vyöhykkeitä keskitetysti VAK-ratapihojen sekä tie- ja rautatietunnelien alueille. Uusia sallivia UAS-ilmatilavyöhykkeitä ovat hakeneet Ilmatieteen laitos Kuopion Vehmasmäkeen tutkimus- ja kokeilutoimintaa varten sekä Suomen Ilmailuliitto ry Kokkolanseudun RC-lentäjät ry:n puolesta Kälviän lennokkikentälle.

Määräyksen lisäksi Traficom voi perustaa UAS-ilmatilavyöhykkeitä milloin tahansa maksullisilla päätöksillä (320 euroa) enintään yhden vuoden ajaksi. Määräyksellä maksuttomasti perustettavia kolmivuotisia UAS-ilmatilavyöhykkeitä on mahdollista esittää seuraavan kerran määräyksen seuraavaan muutokseen keväällä 2025 (hakuaika keväällä 2024). 

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 8.12.2023 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteilla kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/460416/03.04.00.00/2022 sekä käyttämään mieluiten liitteenä olevaa kommenttitaulukkoa. Lisätyt tai muuttuneet kohdat näkyvät määräyksen liitteissä värimerkinnöin.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Mika Saalasti, mika.saalasti(at)traficom.fi, puh. 029 534 6108
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039