Lentokelpoisuusmääräys M 3173/20 Aviation Artur Trendak Company ja Celier Aviation Company: Roottorin lapojen tarkastus

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on julkaissut lentokelpoisuusmääräyksen M 3173, joka koskee Aviation Artur Trendak Companyn ja Celier Aviation Companyn valmistamia roottorinlapoja. Määräys edellyttää, että kaikki edellä mainittujen tehtaiden valmistamat roottorin lavat on tarkastettava ennen seuraavaa lentoa, sekä sen jälkeen tehtävä toistuvaistarkastus 25 lentotunnin välein.

Sen jälkeen kun roottorin lapojen käyttötuntien määrä ylittää 1000 h, ne ovat lentokelvottomia. Lapojen käyttöiän jatkosta voidaan tehdä uusi päätös, kun Puolan valtion tutkimustoimikunta (Polish State Investigation Committee) on saanut tähän lentokelpoisuusmääräykseen liittyvän onnettomuustutkinnan valmiiksi.

Lentokelpoisuusmääräyksen antaminen liittyy Puolassa viime vuoden marraskuussa tapahtuneeseen lento-onnettomuuteen, jossa menehtyi kaksi henkilöä (lennonopettaja ja oppilas). Traficomin julkaisema lentokelpoisuusmääräys perustuu Puolan ilmailuviranomaisen ja kyseisen onnettomuus-autogirotyypin tehtaan julkaisemiin huoltotiedotteisiin, joissa määritellään edellä mainitut toimenpiteet lentokelpoisuuden ylläpitämiseksi. 

Lisätietoja:

tarkastaja Sami Jänis, p. 029 534 7091, sami.janis@traficom.fi