Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Liikenne 12 -suunnitelman toimeenpano lähtee vauhtiin

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne 12) on valmistunut, ja se on laadittu vuosille 2021–2032. Iso valmistelutyö on saatu päätökseen, ja seuraavaksi on aika keskittyä suunnitelman toimeenpanoon. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin rooli on vastata liikennejärjestelmää koskevan tiedon tuottamisesta, liikennejärjestelmätasoisen vaikutusten arvioinnin kehittämisestä sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seurannasta.

Näkymä liikennejärjestelmän nykytilaan ja toimintaympäristön muutosten analysoiminen antavat Traficomille hyvät lähtökohdat katsoa liikennejärjestelmän tulevaisuuteen ja varmistaa osaltaan liikkumisen ja kuljettamisen toimivuus, turvallisuus ja kestävyys Suomessa.

”Olemme olleet aktiivisesti mukana Liikenne 12 -suunnitelman valmistelutyössä ja nyt siirrymme innolla toimeenpanoon – meille onkin osoitettu useita toimenpiteitä suunnitelman toimenpideohjelmassa. Liikennejärjestelmän tietopohjan syventäminen vaati monipuolista tietoa, osaamista ja näkemystä, ja sitä rakennamme aktiivisessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Muuttuvissa tilanteissa kattava taustatieto on olennaista tulevaisuuden suunnitelmien rakentamiselle”, painottaa pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Alan toimijoiden aktiivinen palaute tärkeää liikennejärjestelmäanalyysin kehittämiselle

Liikenne 12 -suunnitelman toimenpideohjelmassa Traficomin tehtäväksi on annettu liikennejärjestelmäanalyysin eli liikennejärjestelmän strategisen tason kokonaiskuvan muodostaminen. Liikennejärjestelmäanalyysi tarjoaa nykyistä kattavampaa tietoa liikennejärjestelmää koskevaa päätöksentekoa varten. Tavoitteena on kehittää liikennejärjestelmäanalyysistä ja sen osana olevasta valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannasta valtakunnallisen ja alueellisen tason liikennejärjestelmäsuunnittelun keskeinen työkalu.

”Traficom kehittää liikennejärjestelmäanalyysiä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, ja pyysimme maaliskuun lopussa päättyneellä lausuntokierroksella lausuntoja liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämisestä. Niitä tulikin mukavasti, ja nyt meillä on lisää eväitä analyysin ensimmäisen version julkaisuun syksyllä”, verkostojohtaja Asta Tuominen kertoo.

Ensimmäinen versio liikennejärjestelmäanalyysistä on tavoitteena julkaista syyskuussa 2021. Valmistelussa käytetään kuulemisessa saatujen kehittämistoiveiden lisäksi yhteistyöryhmistä ja  verkostoista saatavaa palautetta. 

Liikenneverkon strateginen tilannekuva nostaa esille merkittävimmät kehittämistarpeet 

Yksi keskeinen osa liikennejärjestelmäanalyysia on liikenneverkon strateginen tilannekuva, joka kuvaa valtakunnallisesti merkittävimmän liikenneverkon ja sen tärkeimmät solmupisteet nykytilanteessa ja vuonna 2032. Viimeisin päivitys tilannekuvasta on joulukuulta, ja jatkossa se päivittyy puolivuosittain. Seuraava päivitys on tulossa toukokuussa. Tilannekuva on tekninen asiantuntijaselvitys, jonka koostamisesta Traficom vastaa ja johon Väylävirasto tuottaa valtion väyläverkkoaineiston. 

Liikennejärjestelmäanalyysin ensimmäiseen versioon pyritään saamaan mukaan liikenneverkon strategisen tilannekuvan lisäksi ensimmäiset tilannekuvat liikennepalveluista ja saavutettavuudesta.  Samalla julkaistaan ensimmäinen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seurantaraportti.

Vaikutusten arviointia kehitetään yhteistyössä alueiden kanssa

Traficom on aloittamassa myös liikennejärjestelmätasoisen vaikutusten arvioinnin yhteiseen kehittämiseen tähtäävää työtä. Työn tavoitteena on tunnistaa alueiden tarpeita vaikutusten arvioinnin kehittämiseksi ja tietoon pohjautuvan päätöksenteon vahvistamiseksi sekä edistää yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri toimijoiden ja suunnittelutasojen välillä arvioinnin kehittämiseksi niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. 
Traficom järjestää yhteistyössä alueiden kanssa työpajasarjan vuoden 2021 aikana, ja työpajatyöskentelyn pohjalta laaditaan opas liikennejärjestelmätasoisen vaikutusten arvioinnin tueksi. Oppaan on tarkoitus valmistua keväällä 2022.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelumateriaali on kootusti valtioneuvoston hankeikkunassa (Ulkoinen linkki).

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma: Kohti saavutettavaa, kestävää ja tehokasta liikennejärjestelmää (Ulkoinen linkki) (LVM 15.4.2021)

Liikennejärjestelmäanalyysin valmistelu etenee – lausuntokierrokselta eväitä jatkotyöhön (20.4.)

Lisätietoja:

verkostojohtaja Asta Tuominen, asta.tuominen@traficom.fi, Twitterissä @tuomias (Ulkoinen linkki), yhteydenotot p. 029 534 5648 (viestinnän mediapalvelu)
Liikennejärjestelmäanalyysi: johtava asiantuntija Johanna Juusela, johanna.juusela@traficom.fi, Twitterissä @Pipari2003 (Ulkoinen linkki)
Vaikutusten arviointi: johtava asiantuntija Suvi Jousmäki, suvi.jousmaki@traficom.fi, @SJousmaki (Ulkoinen linkki)