Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Liikenne- ja viestintäviraston irtisanomiset saatiin alle puoleen suunnitellusta – virasto tukee henkilöstön työllistymistä laajalla muutosturvalla

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on saanut yhteistoimintaneuvottelunsa päätökseen. Neuvottelujen lopputuloksena irtisanomisten määrä saatiin alle puoleen suunnitellusta, enintään 56 henkilöön. Virasto pyrkii edelleen vähentämään suunniteltujen irtisanomisten määrää uudelleensijoittamalla ja -kouluttamalla henkilöstöä. Näiden lisäksi virasto on hakenut lupaa valtionvarainministeriöltä irtisanoutumiskorvauksen maksamiselle 30 henkilölle.

Traficom tarjoaa irtisanotuille henkilöille laajaa muutosturvaa. Suunniteltujen irtisanoutumiskorvausten maksamisen lisäksi virasto pyrkii uudelleensijoittamaan ja -kouluttamaan henkilöstöä. Tämän lisäksi virasto voi tietyin edellytyksin tukea työllistymistä osallistumalla enintään yhden vuoden palkkakustannuksiin, jos uusi työpaikka on valtionsektorin ulkopuolella. Tavoitteena on pysyvä työllistyminen.

Vallitsevassa taloustilanteessa Liikenne- ja viestintäviraston käynnistämät yt-neuvottelut olivat viimesijainen keino ja ehdottoman välttämättömät viraston talouden tasapainottamiseksi. Viraston tulee turvata perustehtävien jatkuvuus sekä palvelut kansalaisille ja organisaatioille. Toimintaa tehostetaan rakenne- ja tehtävämuutoksilla sekä uusilla toimintatavoilla ja prosessien kehittämisellä. 

Alueellisten toimipisteiden sijainteihin ei tule muutoksia. 

Linkki aiempaan uutiseen