Liikennemarkkinoiden uudistuminen ja kasvu vaativat avoimuutta ja tiedon luovuttamista muiden hyödynnettäväksi – Traficomin valvonta tuottanut jo tuloksia

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edistää entistä laadukkaampia ja sujuvampia liikkumispalveluja sekä kaupungeissa että harvaan asutuilla alueilla. Uusien liikkumispalveluiden kehittämisessä tietojärjestelmien rajapintojen avaaminen on tärkeää. Traficom on puuttunut mm. Matkahuollon, VR:n ja HSL:n rajapintojen avaamiseen.

”Toimimme aktiivisesti rajapintojen avaamisessa, sillä uuden liikenne palveluna -kulttuurin kehittyminen vaatii muutosta perinteisiin käytäntöihin ja uutta ajattelua. Yksittäisen toimijan rajapintojen avaaminen tuleekin nähdä osana laajempaa kokonaisuutta ja tarvittaessa meidän täytyy puuttua asiaan tiukastikin, jotta tasapuolisuus liikennepalvelulain toteuttamisessa toteutuu kaikkien osalta”, painottaa Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa

Traficom valvoo liikennepalvelulain kilpailua edistävien säännösten noudattamista 

Kevään aikana Traficomin rajapintavalvonnassa keskityttiin tie- ja raideliikenteen toimijoiden rajapintojen lainmukaisuuden valvontaan. Traficom muun muassa velvoitti uhkasakon nojalla Matkahuoltoa muuttamaan olennaisten tietojen rajapinnan käyttöehtojaan siten, että käyttöehdoissa kielto luovuttaa aikataulutietoa eteenpäin kolmansille palveluntuottajille poistetaan. ”Kävimme Matkahuollon kanssa asiaa läpi hyvässä yhteistyössä ja he muuttivat ehtonsa lain tarkoituksen mukaiseksi. Oli hienoa, ettei uhkasakkoa tarvinnut panna täytäntöön”, kertoo Karlamaa.

VR ei ole vielä toteuttanut puolesta-asiointi rajapintaa lain vaatimalla tavalla, koska VR uudistaa merkittävällä tavalla myyntijärjestelmäänsä ja myyntikanaviaan vuoden 2019 aikana. VR on kuitenkin ilmoittanut Traficomille, että puolesta-asiointimahdollisuus avataan lokakuun aikana. VR:ää on velvoitettu raportoimaan puolesta-asiointirajapinnan rakentamisen aikataulusta Traficomille, joka seuraa tiiviisti asian etenemistä.

Traficom on myös linjannut puolesta-asioinnin lainmukaisuutta HSL:lle antamassaan päätöksessä. Päätöksen mukaan puolesta-asioinnin tunnistamisratkaisuna ei voi olla ainoastaan vahva tunnistaminen. ”Tämä päätös linjasi puolesta-asioinnin toteutusta ja selkeytti tilannetta myös muiden toimijoiden osalta. Jotta matkaketjuja pystytään aidosti tekemään, puolesta-asiointi ei saa olla toteutettu liian hankalasti. On huomattava, että liikennepalvelulaki ei edellytä vahvaa tunnistamista”, toteaa Karlamaa. 

Syksyllä valvonnan painopiste siirtyy ilmailun toimijoiden rajapintavalvontaan.

Yhteistyöllä uusia palveluita

Uusien ja innovatiivisten palveluiden kehittäminen on mitä suurimmissa määrin tiivistä ja kokeilevaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kannustamme kaikkia, sekä uusia että vanhoja toimijoita näkemään tämän mahdollisuutena uudelle liiketoiminnalle. ”Traficomissa liikennemarkkinoiden kehityksen keskiössä on kansalaisten arjen sujuvoittaminen ja liikkumisen ympäristörasitteen pienentäminen hyödyntäen digitalisaation, uusien liikkumispalvelujen ja yhteiskäytön mahdollisuuksia”, kertoo Karlamaa.   

Aiheeseen liittyvää:

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/liikennoitsija-muista-ilmoittaa-aikataulutietojen-muutokset-sovituissa-aikarajoissa

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/liikenne-digitalisoituu-ja-muuttuu-palveluksi-yritysten-avatessa-rajapinnat

Lisätietoja liikkumispalveluiden rajapintatiedoista  

Lisätietoja

Pääjohtaja Kirsi Karlamaa, kirsi.karlamaa(at)traficom.fi, p. 029 539 0403, Twitterissä @KirsiKarla (Ulkoinen linkki)

Osastopäällikkö Kimmo Pylväs, kimmo.pylvas(at)traficom.fi, p. 029 534 5798