Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Liikkumispalveluiden rajapintatiedot

Liikkumispalveluiden rajapintatietojen avaamisvelvoitteita on kolme. Olennaisten tietojen avaamisvelvoite koskee kaikkia henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tarjoajia. Lippu- ja maksujärjestelmätietojen avaamisvelvoite koskee vain niitä toimijoita, joilla on lippu- ja maksujärjestelmä ja puolesta-asioinnin velvoite niitä toimijoita, joilla on sähköinen lippu- ja maksujärjestelmä sekä käyttäjätili-järjestelmä.

Olennaisten tietojen avaamisvelvoite

Henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tarjoajan on huolehdittava siitä, että liikkumispalvelua koskevat olennaiset ja ajantasaiset tiedot on saatavissa koneluettavassa muodossa 1.1.2018 alkaen liikennemuodosta riippumatta.

Olennaiseksi määriteltyjä avattavia tietoja ovat mm.

 • nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot
 • reitit, palvelualueet
 • pysäkit
 • aikataulut
 • hinta ja maksutavat
 • palvelun saatavuus
 • esteettömyys

Huomioitavaa on, että velvoitteen sisältö voi olla erilainen eri palveluilla. 

Henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tarjoajia ovat:

 • taksi- ja bussiyrittäjät
 • rautatie-, lento- ja laivayhtiöt
 • muut liikennettä järjestävät tahot, kuten kunnat ja toimivaltaiset viranomaiset
 • asemat, satamat ja terminaalit
 • liikennepalveluita välittävät tahot kuten taksien välityskeskukset
 • kaupalliset pysäköintilaitokset
 • autovuokraamot sekä muut kulkuvälineitä vuokraavat toimijat sekä kaupalliset yhteiskäyttöpalvelut

Lippu- ja maksujärjestelmien avaamisvelvoite

Tie- ja raideliikenteen henkilökuljetuspalvelun tarjoajan, välityspalvelun tarjoajan tai näiden puolesta lippu- ja maksujärjestelmästä vastaavan toimijan on avattava liikkumispalvelun tarjoajille ja yhdistämispalvelun tarjoajille pääsy lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapintaan, jonka kautta voi (ilman käyttöä rajoittavia ehtoja):

 • Hankkia vähintään perushintaisen kertamatkaan oikeuttavan lipputuotteen johon perustuvan matkustusoikeuden on oltava todennettavissa helpolla tavalla yleiskäyttöisen teknologian avulla.
 • Varata yksittäisen matkan tai kuljetuksen, jonka täsmällinen hinta ei ole tiedossa palvelun alkaessa tai joka muusta syystä sovitaan maksettavaksi palvelun päättymisen jälkeen.

Käytännesäännöt

Käytännesääntöihin on koottu asioista, jotka toimijoiden olisi hyvä huomioida ja joista toimijoiden olisi hyvä sopia, jotta matkaketjujen tarjoaminen olisi mahdollista ja jotta matkustajan palvelukokemus myös häiriötilanteissa olisi mahdollisimman sujuva.

Käytännesäännöt, jotka koskevat toimijoiden sopimuksia ja yhteistoimintaa, ovat oikeudelliselta luonteeltaan viranomaisen neuvontaa ja suositus. Suositus ei ole oikeudellisesti velvoittava, vaan oikeudelliset velvoitteet säädetään laissa, asetuksissa ja määräyksissä.

Selvitys ei ole mallisopimus, vaan opastaa sopimusten tekemisessä.

Käytännesäännöt on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriön 2017 asettamassa ja 2018 päättyneessä LIPPU-hankkeessa viranomaistyönä. Hankkeessa olivat mukana Viestintävirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja liikennevirasto lisäksi on kuultu myös muista viranomaisia. Valmistelu on tehty yhteistyössä toimialan toimijoiden kanssa työryhmätapaamisissa, kahdenvälisissä tapaamisissa sekä pyytämällä kirjallisia kommentteja.

 

Puolesta-asiointi

Puolesta-asiointi velvoite tuli voimaan 1.1.2019. Tämä velvoite koskee kaikkien liikennemuotojen henkilöliikenteen toimijoita, joilla asiakkaiden tiedot ovat käyttäjätileillä ja joilla on lippu- ja maksujärjestelmä.

Puolesta-asioinnilla tarkoitetaan sitä, että olemassa olevan käyttäjätilin haltija (asiakas) valtuuttaa puolestaan liikkumis-tai yhdistelmäpalvelun tarjoajan hankkimaan lipputuotteita ja muita liikkumispalveluita hyödyntämällä käyttäjän tunniste- ja käyttäjätietoja sekä alennuksia, korvauksia tai hankkimaan hänelle erityisehdon sisältävän lipun.