Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) käynnistää määräyshankkeen, jossa päivitetään määräys ANS M1-1, Suomessa sovellettavat ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen tarjontaa koskevat säännöt. Määräysmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2024.

Määräyksessä ANS M1-1 määrätään niistä asioista, joissa ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelun tarjoajia koskeva komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/373 jättää harkintavaltaa kansallisille toimivaltaisille viranomaisille. Kansallisten viranomaisten tarkemman määrittelyn varaan on jätetty muun muassa ne vaatimukset, jotka lennonvarmistuspalvelun tarjoajan rajoitetun hyväksyntätodistuksen hakijan tai haltijan on täytettävä . Näiden vaatimusten täydentäminen on sittemmin todettu Suomessakin tarpeelliseksi. Samalla käydään läpi muutkin asetukseen viime määräyspäivityksen jälkeen tulleet muutokset ja otetaan kantaa kaikkiin viranomaisen harkintavaltaa sisältäviin kohtiin.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jani Luiro, jani.luiro(at)traficom.fi, puh. 029 534 5140
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039