Määräyshankepäätös: Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin käyttäminen ilmailuun (OPS M1-32)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on päättänyt käynnistää määräyshankkeen, jossa tehdään EU-asetuksen 2019/947 mukaisen siirtymäajan edellyttämät muutokset miehittämätöntä ilmailua koskevaan määräykseen OPS M1-32. Muutetun määräyksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 lopussa, jolloin EU-asetuksen mukainen siirtymäaika päättyy muiden kuin lennokkikerhojen toiminnan osalta. Määräyksestä poistetaan kaikki muut kuin lennokkikerhoja koskevat osuudet. Valtion miehittämättömästä ilmailusta annetaan erillinen määräys OPS M1-35.

Asetus 2019/947 on tullut sovellettavaksi 31.12.2020 alkaen. Sen 21 artikla sisältää kuitenkin siirtymäajan, jonka perusteella miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjien tekemät ilmoitukset tai vastaavat asiakirjat, jotka on myönnetty kansallisen lainsäädännön mukaisesti, pysyvät voimassa 1.1.2022 asti. Tämän siirtymäsäännöksen perusteella siis ilmoituksenvarainen toiminta voi jatkua aiempien kansallisten sääntöjen mukaan 1.1.2022 saakka, minkä jälkeen siirrytään noudattamaan asetuksen 2019/947 mukaisia sääntöjä.

Asetuksen 21 artiklan 3 kohta puolestaan sisältää lennokkikerhoille ja -yhdistyksille tarkoitetun siirtymäajan, jonka perusteella miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä harjoitettavaa toimintaa saa jatkaa kansallisten sääntöjen mukaisesti ja ilman 16 artiklan mukaista lupaa 1.1.2023 asti. Tämän määräyshankkeen tarkoituksena on muuttaa määräystä OPS M1-32 siten, että se koskee jatkossa vain lennokkikerhoissa harjoitettavaa toimintaa.

Lisätietoja:

Miehittämättömän ilmailun yleinen s-postiosoite: rpas(at)traficom.fi
ylitarkastaja Esa Stenberg, puh. 029 534 5367, esa.stenberg(at)traficom.fi
erityisasiantuntija Patrik Söderström, puh. 029 534 6120, patrik.soderstrom(at)traficom.fi
lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 5346 039, leila.iikkanen(at)traficom.fi