Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Määräyshankepäätös: Laskuvarjohyppytoiminta (OPS M6-1)

Liikenne- ja viestintävirasto on päättänyt käynnistää määräyshankkeen, jossa muutetaan ilmailumääräystä OPS M6-1, Laskuvarjohyppytoiminta. Uudistetun määräyksen on tarkoitus tulla voimaan kevään 2020 aikana.

Määräykseen tehtävät muutokset perustuisivat Suomen Ilmailuliiton (SIL) esityksiin varavarjon ja valjaiden 20 vuoden käyttöikärajan poistosta sekä varavarjon pakkausjakson pidentämisestä 6 kuukaudesta 12 kuukauteen, ellei valmistaja ole toisin määrännyt. Lisäksi SIL on esittänyt, että viime määräysmuutoksen perustelumuistioon kirjattua tulkintaa, jonka mukaan määräyskohdan 3.2 mukainen poikkeusmahdollisuus laskeutumisalueen näkyvissä olemisesta uloshyppyhetkellä ei koskisi tandemoppilaita, muutettaisiin kattamaan myös tandemoppilaat.

Kun määräys näitä muutoksia varten avataan, on hyvä aika ilmoittaa myös muista mahdollisista muutostarpeista, joita laskuvarjohyppymääräyksessä on tullut esiin. Pyydämme siis laskuvarjoharrastajia ja muita määräyksen kohderyhmiä ilmoittamaan siinä mahdollisesti huomaamistaan epäselvyyksistä tai päivitystarpeista alla mainituille lisätietojen antajille 10.2.2020 mennessä. Pyydämme myös kommentoimaan, jos ette kannata SIL:n esittämiä muutoksia.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Veli-Matti Petramo, puh. 029 5346 094, veli-matti.petramo(at)traficom.fi
lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 5346 039, leila.iikkanen(at)traficom.fi