Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on käynnistänyt määräyshankkeen, jossa muutettaisiin ilmailumääräystä OPS M1-28 vaara-alueista. Määräysmuutos on osa ensi vuoden ns. ilmatilapakettia, ja sen on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun AIRAC-päivänä 18.4.2024.

OPS M1-28 on vuosittain päivitettävä määräys, jonka liitteessä ilmoitetaan koordinaatteina alueet, joilla ajoittain saatetaan harjoittaa ilma-alusten lentoturvallisuuden vaarantavaa toimintaa. Tällä kertaa Puolustusvoimat on ehdottanut vaara-alueisiin vain vähäisiä muutoksia. Ensinnäkin esitetään nykyisen vaara-alueen EFD154 UPINNIEMI ylärajan nostoa korkeudesta 1300FT MSL korkeuteen 2500FT MSL siten, että uusi vaara-alue EFD154 jaettaisiin kahteen osa-alueeseen, joista A-alueen ylärajana säilyisi korkeus 1300FT MSL ja B-alueen uusi yläraja olisi 2500FT MSL. Toiseksi ehdotetaan rajoitusalueen EFR76 MÄKILUOTO ja vaara-alueen EFD107 KATAJALUOTO yhteisen kulmapisteen koordinaatin korjausta siten, että alueiden kulmapiste ja sivuraja olisivat yhtenevät ja ne osuvat aluevesirajaan. 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Mika Saalasti, mika.saalasti(at)traficom.fi, puh. 029 534 6108
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039