Määräysmuutokset: Ilmailun kielitaitovaatimukset ja kielitaidon arviointi sekä radiopuhelimenhoitajan kelpuutus

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 21.1.2022 antanut muutetut määräykset PEL M2-92, Ilmailun kielitaitovaatimukset ja kielitaidon arviointi, sekä PEL M2-93, Rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus. Määräysmuutokset tulevat voimaan 25.1.2022.

Muutosten tavoitteena on tarkentaa ja selventää eräitä määräyskohtia, joissa on käytännön soveltamistyössä ja kielitaitotarkastajien kertauskoulutusten yhteydessä havaittu kehittämistarvetta. Lentokone- ja helikopterilentäjien, lennonjohtajien sekä lennontiedottajien kielitaitovaatimuksia koskevan määräyksen PEL M2-92 muutos myös mahdollistaa sähköisen kielitaitokokeen käyttöönoton tulevaisuudessa. Lisäksi tulee mahdolliseksi kielitaitotarkastuksen suorittaminen paitsi tarkastuslennon, myös kertauskoululennon tai EBT-koulutuksen yhteydessä, sekä kielitaitomerkinnän uusiminen tai voimassaolon jatkaminen etäyhteydellä suoritettavalla kielitaitohaastattelulla.

Rajoitettua radiopuhelimenhoitajan kelpuutusta koskevaan määräykseen PEL M2-93 ei ole tehty merkittäviä sisällöllisiä muutoksia. Määräykset on erotettu selkeästi toisistaan niin, että PEL M2-92 koskee yksinomaan kielitaitomerkintöjä ja 93 taas radiopuhelimenhoitajan kelpuutuksia Kansainvälisen televiestintäliiton ITU:n radio-ohjesäännön mukaisesti. Kielitaitokokeen fraseologiaosuuden katsotaan kuitenkin vastaavan rajoitettuun radiopuhelimenhoitajan kelpuutukseen vaadittavaa ilmailuviestiliikenteen koetta, joten molempia kokeita ei tarvitse suorittaa. Määräyksen PEL M2-93 soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu henkilöt, jotka käyttävät ilmailuradiota yksinomaan lentoyhtiön sisäiseen käyttöön tarkoitetuilla yhtiötaajuuksilla, joten näiltä ei vaadita rajoitettua radiopuhelimenhoitajan kelpuutusta.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Iina Rinne, iina.rinne(at)traficom.fi, puh. 029 534 6106
tarkastaja Janne Ripatti, janne.ripatti(at)traficom.fi, puh. 029 534 7099
erityisasiantuntija Jani Kosonen, jani.kosonen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6646 (PEL M2-93)
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039