Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Määräysmuutos: Korjaukset määräykseen OPS M3-2 lento- ja työaikarajoituksista

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 21.12.2022 antanut korjatun määräyksen OPS M3-2, Ilma-aluksen ohjaamomiehistön lento- ja työaikarajoitukset - muu lentotoiminta kuin lentokoneilla harjoitettava kaupallinen ilmakuljetus. Edellisessä, 20.6. annetussa määräyksessä on havaittu eräitä korjausta ja tarkennusta vaativia kohtia, ja siitä syystä julkaistiin korjattu määräys jo ennen kuin edellinen määräysmuutos olisi muutoin tullut sovellettavaksi. Uuden määräyksen soveltaminen alkaa 1.3.2023, mihin saakka noudatetaan vanhan v. 2008 annetun määräyksen mukaisia vaatimuksia.

Ensinnäkin on korjattu määräyksen soveltamisalakohtaa siten, että vaatimusten ulkopuolelle suljetaan ei-kaupallinen koulutustoiminta. Aiemmin käytetty ilmaus "kerhomuotoinen harrasteilmailutoiminta" oli epäselvä sikäli, että kerhojen lisäksi ulkopuolelle on tarkoitus sulkea myös säätiöt ja voittoa tavoittelemattomat osakeyhtiöt, sekä harrasteilmailun suppean käsitteen (ultrat, autogirot, purjelentäminen jne.) lisäksi myös harrasteluonteinen moottorilentämisen koulutus.

Toiseksi on tarkennettu, että oppilaan koulutusaikarajoitukset peruslentokoulutuksessa kuitenkin koskevat myös edellä tarkoitettua ei-kaupallista koulutustoimintaa. Koulutusaikarajoitukset on muutettu laskettavaksi kalenterivuorokauden eikä 24 h jakson perusteella, kuitenkin siten että koulutusjaksojen välinen aika on vähintään 12 tuntia. Rajoitus on 2 h ilma-aikaa vuorokaudessa ennen ensimmäistä yksinlentoa ja 3 h sen jälkeen. Kolmanneksi on todettu, että koska ilmoituksenvaraiselta koulutusorganisaatiolta ei vaadita toimintakäsikirjaa, se voi esittää oppilaan koulutusaikarajoitukset muussa ohjeistuksessaan.

Kaikki määräykseen tehdyt korjaukset koskevat lentokoulutustoimintaa. Sen sijaan lento- ja työaikarajoituksia, lepoaikoja sekä päivystystä esimerkiksi HEMS-lentotoiminnassa koskevia lukuja 4 - 7 ei ole muutettu kesäkuussa 2022 annettuun määräykseen nähden.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Helena Pietilä, helena.pietila(at)traficom.fi, p. 029 534 6096
erityisasiantuntija Jani Hottola, jani.hottola(at)traficom.fi, p. 029 534 5295
ylitarkastaja Jani Heiskanen, jani.heiskanen(at)traficom.fi, p. 029 534 7163
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, p. 029 534 6039