Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Määräysmuutos: Lennokin käyttäminen ilmailuun (OPS M1-32)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 14.12.2021 antanut muutetun määräyksen OPS M1-32, jonka uusi nimi on Lennokin käyttäminen ilmailuun. Määräykseen on tehty EU-asetuksessa lennokkikerhoille annetun siirtymäajan edellyttämät muutokset, ja siitä on poistettu kaikki muut kuin lennokkikerhoja koskevat osuudet. Valtion miehittämättömästä ilmailusta annetaan erillinen määräys OPS M1-35. Muutettu määräys tulee voimaan 1.1.2022.

EU:n droneasetus 2019/947 on tullut sovellettavaksi 31.12.2020 alkaen. Sen 21 artikla sisältää kuitenkin siirtymäajan, jonka perusteella miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjien tekemät ilmoitukset tai vastaavat asiakirjat, jotka on myönnetty kansallisen lainsäädännön mukaisesti, pysyvät voimassa 1.1.2022 asti. Tämän siirtymäsäännöksen perusteella siis ilmoituksenvarainen toiminta voi jatkua aiempien kansallisten sääntöjen mukaan 1.1.2022 saakka, minkä jälkeen siirrytään noudattamaan asetuksen 2019/947 mukaisia sääntöjä.

Asetuksen 21 artiklan 3 kohta puolestaan sisältää lennokkikerhoille ja -yhdistyksille tarkoitetun siirtymäajan, jonka perusteella miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä harjoitettavaa toimintaa saa jatkaa kansallisten sääntöjen mukaisesti ja ilman 16 artiklan mukaista lennokkikerhon erillislupaa 1.1.2023 asti. Määräys OPS M1-32 jää siten koskemaan pelkästään lennokkikerhoissa harjoitettavaa toimintaa vielä vuoden 2022 ajan.

Lisätietoja:

Miehittämättömän ilmailun yleinen s-postiosoite: rpas(at)traficom.fi
ylitarkastaja Esa Stenberg, puh. 029 534 5367, esa.stenberg(at)traficom.fi
erityisasiantuntija Patrik Söderström, puh. 029 534 6120, patrik.soderstrom(at)traficom.fi
lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 5346 039, leila.iikkanen(at)traficom.fi