Määräysmuutos: Lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa (GEN M1-9)

Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) 12.5.2020 antamalla ja 13.5. voimaan tulevalla määräyksellä muutetaan aiempaa samannimistä määräystä vuodelta 2019. Määräyksestä on poistettu 8.4. päättyneet siirtymäajat mm. purje- ja ilmapallolentäjien lupakirjoille ja koulutusorganisaatioille.

Tästä määräysteknisestä muutoksesta huolimatta purje- ja kuumailmapallolentokoulutus voi käytännössä jatkua kansallisten määräysten mukaisesti vielä 8.12.2020 saakka, sillä Traficom on myöntänyt sille poikkeusluvan. Lisäksi purje- ja ilmapallolentäjiä koskevat EU-asetukset 2020/357 ja 2020/358 sisältävät siirtymäsäännöksen, jonka mukaan kansallisilla purjelento-, moottoripurjelento- ja ilmapallolentäjän lupakirjoilla voi jatkaa lentämistä 8.4.2021 saakka.

Päättyneiden määräaikojen poiston lisäksi määräyksessä GEN M1-9 on jatkettu vuodella eli 20.6.2021 asti siirtymäaikaa, joka koskee EU-säännösten soveltamista unionin ulkopuolisten maiden myöntämiin yksityislentäjän lupakirjoihin. Tämän siirtymäajan käyttöönoton mahdollistaa 8.4.2020 sovellettavaksi tullut EU-asetus 2020/359 (Ulkoinen linkki). Suomessa periaatteena on ollut ottaa ilmailualan EU-asetusten mahdollistamat siirtymäajat käyttöön täysimääräisinä.

Lisätietoja

lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 534 6039, leila.iikkanen(at)traficom.fi
Lupakirja-asiat: lupakirjat(at)traficom.fi
Koulutusasiat: tarkastaja Jani Heiskanen, puh. 029 534 7163, jani.heiskanen(at)traficom.fi