Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Määräysmuutos: Ultrakevytlentäjän lupakirja (PEL M2-70)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 9.11.2022 antanut muutetun määräyksen PEL M2-70, Ultrakevytlentäjän lupakirja. Muutos liittyy määräyksen OPS M1-20 (Kansallisen ilma-aluksen miehitys) kumoamiseen. Ultralupakirjamääräykseen PEL M2-70 on siirretty kumottavasta määräyksestä ne vaatimukset, jotka koskevat ultrakevyen lentokoneen lentämiseen oikeuttavia lupakirjoja. Muutettu määräys tulee voimaan 16.11.2022.

Määräykseen on myös selvennetty, että ultrakevytlentokoneen vesilentoa, hinauslentoa, taitolentoa ym. varten lentäjällä on oltava voimassa oleva kelpuutus SEP-koneella tai hänen on hankittava siihen oikeus määräyksen PEL M2-70 mukaisesti.

Määräykseen PEL M2-70 on lisätty vaatimus ultrakevyen lentokoneen taitolento-oikeudesta, joka otetaan käyttöön yhden vuoden siirtymäajan jälkeen 1.1.2024. Jos ultrakevyellä lentokoneella on lento-ohjekirjansa mukaan sallittua lentää taitolentoa ja ohjaaja aikoo sitä jatkossa harjoittaa, ohjaajalla on oltava sitä varten taitolento-oikeus. Taitolento-oikeuden hankkimiseen sovelletaan samoja vaatimuksia kuin taitolentokelpuutusta koskevassa EU-sääntelyssä: edellytyksenä on 30 tunnin lentokokemus, teoriakoulutus sekä 5 tunnin taitolentokoulutus. Jos ultrakevyen lentokoneen painorajoitusten vuoksi ultrakevytlentokoulutus ei ole kyseisellä koneella mahdollista, muunlaiseen koulutusjärjestelyyn on haettava poikkeuslupaa Traficomilta.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jani Heiskanen, jani.heiskanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 7163
erityisasiantuntija Jani Kosonen, jani.kosonen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6646
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039