Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Matkaketjut kestäviksi ja liikenne turvallisemmaksi lapsille ja ikäihmisille – haettavana tukea kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden edistämiseen

Kunnat, kaupungit ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt voivat jälleen hakea hankeavustuksia kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuustyön edistämiseen. Liikkumisen ohjauksen avustuksilla halutaan edistää muun muassa kestäviä matkaketjuja ja työpaikkojen liikkumisen ohjausta sekä vauhdittaa kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaa kunnissa. Tieliikenteen turvallisuuden hankehaussa korostetaan sekä lasten ja nuorten että iäkkäiden turvallisuuskysymyksiä. Hakuaikaa on marraskuun loppuun.

"Kannustamme kaikkia hakujen piirissä olevia tahoja pohtimaan, miten kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden avustukset parhaiten hyödyttäisivät paikallista ympäristöä ja asukkaiden tarpeita. Pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen yhdistelemisen helpottaminen ja houkuttelevuuden parantaminen ovat yhtenä keskeisenä teemana liikkumisen ohjauksen valtionavustushaussa. Tieliikenteen turvallisuuden hankehausta haluan nostaa erityisesti iäkkäiden arjessa tärkeiden kohteiden ympäristöjen turvallisuuden edistämisen", sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Liikkumisen ohjauksen avustushakemuksia toivotaan muun muassa kestävän liikkumisen parantamiseen työmatkoilla ja sujuviin matkaketjuihin

Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksina jaetaan yhteensä noin 1,25 miljoonaa euroa, joista noin 350 000 euroa   on tarkoitettu kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin. Liikkumisen ohjauksen valtionavustusten tarkoituksena on edistää kestävää liikkumista muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Avustettavien hankkeiden tulosten ja menetelmien tulee olla mahdollisimman laajalti vaikuttavia ja monistettavissa myös muualle.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustushakemuksia toivotaan vuodelle 2022 erityisesti seuraavista teemoista:

1)   Kestävät matkaketjut

Useita kestäviä kulkumuotoja yhdistelevät matkaketjut tulisi saada sujuviksi. Erityisesti pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen yhdistelemisen helpottaminen, sujuvoittaminen ja houkuttelevuuden parantaminen erilaisin liikkumisen ohjauksen keinoin ovat tämän teeman pääfokuksessa. Teemassa voidaan myös rahoittaa kestäviä matkaketjuja edistäviä seudun tai kunnan liityntäpysäköintisuunnitelmia tai -strategioita.

2)  Työpaikkojen liikkumisen ohjaus

Koronan hellittäessä yhä useampi alkaa käydä työpaikallaan useammin. Tässä teemassa rahoitetaan hankkeita ja kokeiluita, joilla edistetään kestävää ja turvallista liikkumista työmatkoilla liikkumisen ohjauksen keinoin. Toivomme erityisesti hankkeiden edistävän yritysten ja kuntien yhteistyötä tämän teeman ympärillä.

3) Kestävän liikkumisen kokonaisvaltaiset suunnitelmat

Teemassa rahoitetaan seudullista kestävän liikkumisen kokonaisvaltaista, strategisen tason suunnittelua. Kokonaisvaltaisessa suunnitelmassa tulee käsitellä kaikkia kestäviä liikkumismuotoja ja suunnitelmiin kannustetaan sisällyttämään myös liikennepalvelujen esteettömyys.

4) Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmat

Tänä vuonna jo toistamiseen on varattu oma määrärahansa kaupungeille ja kunnille kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaan. Ohjelmia on tärkeää laatia laajassa vuorovaikutuksessa mm. kunnan eri hallinnonalojen ja sidosryhmien kesken sekä kuulemalla asukkaita, jotta kaikki keskeiset toimijat saadaan sitoutumaan ohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Edistämisohjelmilla luodaan edellytyksiä kävelyn ja pyöräliikenteen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen paikallisesti. Edistämisohjelman vaikuttavuuden kannalta olennaista on ohjelman käsittely ja hyväksyminen kunnissa poliittisesti.

Lapset, nuoret ja ikäihmiset liikenneturvallisuuden hankeavustuksen fokuksessa

Lasten ja nuorten liikkumisen turvallisuus on useimmissa Suomen kunnissa liikenneturvallisuustyön pysyvä painopiste. Koulumatkojen turvallisuuteen ja nuoriin mopoilijoihin kohdistuvia hankkeita on viime vuosina tuettu myös Traficomin jakamin hankeavustuksin. Tänä vuonna toivomme erityisesti lasten ja nuorten vapaa-ajan liikkumisen turvallisuuteen liittyviä hanke-ehdotuksia. Toivomme hankkeiden kokeilevan uudenlaisia toimintamalleja ja tuottavan uutta tietoa ja oppia aihepiiristä.

Koulujen pihojen ja ympäristöjen liikenneturvallisuutta on pohdittu ja parannettu monissa kunnissa. Nyt kannustamme kuntia pohtimaan myös erityisesti iäkkäiden arjessa tärkeiden kohteiden, esimerkiksi terveysasemien ja palvelutalojen ympäristöjen turvallisuutta.

Liikenneturvallisuuden hankeavustuksiin on jaettavissa noin 200 000 euroa.

Hankehaku on auki marraskuun loppuun saakka – infotilaisuus 22.9.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on avannut vuosittaiset liikkumisen ohjauksen ja liikenneturvallisuuden valtionavustushaut. Hankeavustuksia voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Poikkeuksena tästä on kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin tarkoitettu avustus, joka on tarkoitettu vain kunnille ja kuntayhtymille. Hankeavustusta voidaan myöntää enintään 75 % hankkeen kustannuksista. Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät Traficomin verkkosivuilta.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 30.11.2021.

Järjestämme hankehakujen menettelyistä infotilaisuuden 22.9.2021 Teams-webinaarina. Tilaisuudessa on esillä muutamia jo valmistuneita liikkumisen ohjauksen hankkeita muun muassa kävelyn ja pyöräilyn edistämisen, sähköpyöräkokeilun ja mikroliikkumispalveluiden pelisääntöjen aiheista. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Lisätietoa webinaarista ja siihen osallistumisesta

Lisätietoa

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset
ylitarkastaja Michaela Sannholm, p. 029 534 6715, michaela.sannholm(at)traficom.fi

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmat
erityisasiantuntija Virpi Ansio, p. 029 534 6826, virpi.ansio(at)traficom.fi
erityisasiantuntija Kati Hyvärinen, p. 029 534 6704, kati.hyvarinen(at)traficom.fi

Liikenneturvallisuuden hankeavustukset
johtava asiantuntija Annu Korhonen, p. 029 534 5229, litu.valtionavustus(at)traficom.fi