Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

N2000-väylä- ja merikarttauudistus tuo vesillä liikkujille uudet ja tarkemmat merikartat. Uudistus on edennyt nyt Perämereltä Merenkurkun alueelle, kun uusi merikarttasarja F on julkaistu. Karttasarjan syvyys- ja väylätiedot on päivitetty N2000-korkeusjärjestelmän mukaisiksi. Muista käyttää N2000-merikartan kanssa N2000-vedenkorkeustietoa.

N2000 väylä-ja merikarttauudistuksen myötä merikartoilla ja vesiliikenteen väylillä otetaan käyttöön yksi yhtenäinen N2000-korkeusjärjestelmään sidottu syvyystietojen vertaustaso. Sillä korvataan nykyinen teoreettiseen keskivedenkorkeuteen perustuva taso. Siirtyminen uuteen vertaustasoon vaikuttaa merikartoilla esitettäviin syvyys- ja väylätietoihin.

Lisäksi uudelle merikarttasarjalle on tehty lukuisia väyliin ja merenkulun turvalaitteisiin liittyviä muutoksia ja päivityksiä. Kartalle on lisätty uutta merenmittaustietoa ja huomioitu maankohoamisen vaikutus vuosikymmenten aikana.  

F-sarjan tuoterajaus ja karttalehtien numerointi on myös uudistettu. Muun muassa Revöfjärdenin alue Raippaluodossa on nyt katettu uudella karttalehdellä.

Käytä oikeaa vedenkorkeustietoa oikean kartan kanssa

Vesillä liikkujan tulee jatkossa huomioida merialueilla entistä tarkemmin Ilmatieteen laitoksen antamat reaaliaikaiset vedenkorkeushavainnot ja niiden ilmoittamisessa käytetty korkeusjärjestelmä. Ilmatieteen laitos esittää vedenkorkeustiedot rinnakkain sekä N2000-järjestelmässä että teoreettisen keskiveden suhteen.

"Kiinnitä huomiota siihen, minkä korkeusjärjestelmän mukainen merikartta veneessäsi on. Jos käytössäsi on uusi N2000-järjestelmässä oleva merikartta, tulee merivedenkorkeudet katsoa N2000-korkeusjärjestelmän mukaisina", kertoo johtava asiantuntija Jarmo Mäkinen.

Koska N2000-järjestelmän nollataso on nykyisen meriveden keskivesipinnan (MSL) alapuolella, syvyyslukemat kartoilla pienenevät vertaustason muutoksesta johtuen keskimäärin 10–20 cm. Vastaavasti Ilmatieteen laitoksen esittämät N2000-vedenkorkeuslukemat ovat saman verran suurempia. Käytettävissä oleva vesisyvyys säilyy siis veneväylilläkin entisellään, kun käytetään N2000-vedenkorkeustietoa.

Tulevaisuudessa kaikki Itämeren merikartat noudattavat samaa syvyystietojen vertaustasoa. Uudistuksen tarkkaa etenemistä Suomessa voi seurata Traficomin verkkosivuilta. 

Lisätietoja

johtava asiantuntija Jarmo Mäkinen, jarmo.makinen@traficom.fi, p. 029 534 6746