Millaisessa ympäristössä liikumme ja toimimme – tutustu liikennejärjestelmän nykytilaraporttiin ja kerro mielipiteesi

Miltä näyttää suomalaisen liikennejärjestelmän kokonaisuus? Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on koonnut yhteen valtakunnallisella tasolla liikennejärjestelmän nykytilan ja toimintaympäristön muutokset. Raportti julkaistaan jo luonnosvaiheessa kommenteille.

Ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on alkanut ja Traficom on tehnyt liikennejärjestelmäsuunnittelun taustaksi koosteen suomalaisen liikennejärjestelmän nykytilasta. Valtakunnallisesta näkökulmasta koottu raportti luotaa liikennejärjestelmän nykytilaa sekä avaa osaltaan myös toimintaympäristön muutoksia.

”Liikennejärjestelmän ymmärtäminen valtakunnallisena kokonaisuutena antaa uudenlaista pohjaa ratkaisujen etsimiselle ja tulevaisuuden haasteiden tietopohjaiselle kohtaamiselle. Haluamme Traficomissa edistää toimivampaa, turvallisempaa ja kestävämpää liikennejärjestelmää hyvässä yhteistyössä uusia ajattelumalleja hakien”, sanoo pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Liikennejärjestelmä on osa meidän kaikkien arkea

Liikennejärjestelmä on osa meidän kaikkien arkea, sitä ympäristöä, jossa toimimme ja liikumme. Raportissa liikennejärjestelmän nykytilan tarkastelu lähtee liikkeelle globalisaation ja kaupungistumisen tuomista uusista liikkumis- ja kuljetustarpeista, jotka muokkaavat matkoja ja liikkumista. Samaan aikaan väestörakenteen muutos muuttaa liikennekäyttäytymisen sekä liikkumisen tottumuksia ja liikennejärjestelmä palveluistuu.

”Julkaisemme raportin jo luonnosvaiheessa kommenteille, jotta kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen ja saamme luotua kattavan kuvauksen suomalaisen liikennejärjestelmän nykytilasta. Toivommekin raportin herättävän vilkasta keskustelua ja kommentointia”, kertoo yksikönpäällikkö Asta Tuominen.

Liikennejärjestelmän nykytila ja toimintaympäristön muutokset -raportti (Ulkoinen linkki)löytyy valtioneuvoston hankeikkunasta (Ulkoinen linkki) ja Traficomin nettisivuilta (Ulkoinen linkki).

Raporttiin liittyvään kyselyyn pääsee vastaamaan Traficomin liikennejärjestelmätyö-nettisivuilla (Ulkoinen linkki). Palautetta, kehittämisehdotuksia ja yleisempiäkin kommentteja voi antaa vuoden loppuun, 31.12.2019 asti.

Parhaillaan käynnissä myös lausuntokierros liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta

Parhaillaan on käynnissä myös liikenne- ja viestintäministeriön lausuntokierros (Ulkoinen linkki) valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun ja vaikutusten arviointiin liittyen. Lausuntoja voi antaa 24.1.2020 asti. Lue lisää LVM:n tiedotteesta: Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu on käynnissä – lausuntokierros vaikutusten arviointiohjelmasta alkaa (Ulkoinen linkki).

Valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyvää keskustelua käydään somessa tunnisteella #liikenne12.

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä.

Lisätietoja:

yksikönpäällikkö Asta Tuominen, asta.tuominen(at)traficom.fi, yhteydenotot p. 029 534 5648 (Traficomin mediapalvelu)