Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Muutettu määräys: Transponderivyöhykkeet (OPS M1-31)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 15.4.2021 antanut muutetun määräyksen OPS M1-31, Transponderivyöhykkeet. Muutoksella nimetään uusiksi transponderivyöhykkeiksi Oulun, Turun ja Vaasan lentoasemien (EFOU, EFTU, EFVA) lähestymisalueet (TMA). Näillä alueilla ilma-aluksessa on siten jatkossa oltava painekorkeuden ilmoittava transponderi ja sen käyttö on pakollista. Määräysmuutos tulee voimaan huhtikuun AIRAC-päivänä 22.4.2021.

Määräysmuutos perustuu Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n (ent. ANS Finland) esitykseen, jossa kuitenkin transponderivyöhykkeiksi ehdotettiin nimettävän myös ao. lentoasemien lähialueet (CTR). Esitys liittyy Fintrafficin lennonjohdon digitalisaatiohankkeisiin. Suomen Ilmailuliitto ja eräät muut harrasteilmailun sidosryhmät taas ovat vastustaneet uusien transponderivyöhykkeiden perustamista niistä harrastetoiminnalle aiheutuvien kustannusten tai kenttien käytön estymisen vuoksi, etenkin kun eri paikkatietoa jakavien järjestelmien yhteiskäyttöisyys mahdollisesti lisääntyy miehittämätöntä ilmailua koskevan EU-sääntelyn (U-Space) myötä. Tällöin tarve transponderin käytölle yleisilmailussa saattaisi jäädä lyhytaikaiseksi.

Lennonvarmistuspalvelun tarjoajan ja harrasteilmailijoiden tarpeiden yhteensovittamiseksi transponderivyöhykkeiksi on tässä vaiheessa nimetty kyseisten lentoasemien lähestymisalueet mutta ei vielä lähialueita. Siten harrasteilma-aluksilla on mahdollista lentää näille lentoasemille ilman transponderia toimien TMZ-vyöhykkeen alapuolella. Myöhemmin, kun mahdolliset lennonjohdon digitalisaatiohankkeet etenevät ja/tai EU-sääntelyn ratkaisut liikenteen sähköisen näkyvyyden varmistamiseen tarkentuvat, määräystä tarkastellaan uudelleen. Tällöin myös lähialueiden nimeäminen transponderivyöhykkeiksi voi tulla ajankohtaiseksi, ja harrasteilmailijoiden onkin jo nyt syytä valmistautua tähän.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jouko Ranta, jouko.ranta(at)traficom.fi, puh. 029 534 5044
erityisasiantuntija Kai Väisänen, kai.vaisanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6137
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039