Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Pakettien määrä jatkoi vahvassa kasvussa, kirjeiden ja lehtien jakelumäärissä laskua

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut postimarkkinaselvityksen vuodelta 2018. Selvitystä varten on kerätty tietoa eri postilähetyslajien volyymien kehityksestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

Toimiala on ollut koko 2000-luvun voimakkaassa muutoksessa. Digitalisaatio on käynnistänyt murroskauden, joka muovaa koko mediakenttää ja viestinvälitystä. Jatkuvasti kehittyvät ja monipuolistuvat sähköiset ratkaisut korvaavat tehokkaasti perinteistä paperipostina toteutettua viestintää. Käynnissä olevalla kehityksellä on suuria vaikutuksia niin alalla toimiviin sisällöntuottajiin kuin jakelijoihinkin.

Edellisvuosien tavoin kirjepostin määrä on jatkanut laskussa, vuonna 2018 laskua oli noin 7 %. Kokonaisvolyymi jakaantuu entistä laajemmalle toimijajoukolle, kun kilpailevat postiyritykset ovat saaneet vahvistettua jalansijaansa markkinoilla. Laskeva trendi on jatkunut myös painetuissa lehdissä. Traficomin arvion mukaan sanomalehdissä jakelumäärä väheni muutamia prosentteja ja aikakauslehdissä laskun arvioidaan olleen hieman nopeampaa. 

Vahva taloussuhdanne edesauttoi verkkokaupan vahvan kasvun jatkumista myös vuonna 2018. Pakettien määrän arvioidaan kasvaneen runsaat 10 %. Pakettijakelusta onkin tullut supistuvaa kirje- ja lehtijakelua korvaava liiketoiminta-alue. Kansainvälisen vertailun perusteella verkkokaupassa ja sen myötä pakettilogistiikassa voi olettaa olevan vielä runsaasti kasvupotentiaalia, sillä suomalaiset ovat ostoaktiivisuudessa vielä hyvin matalla tasolla moneen muuhun maahan verrattuna.

Lisätietoja

Postimarkkinaselvitys 2018