Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Raideliikenteen säädösseuranta 9.1.-13.3.2024

Raideliikenteen säädösseurannan luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut keskeiset raideliikennettä koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja Euroopan unionin säädökset sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräykset, lausuntopyynnöt ja määräyshankepäätökset. Säädösseurannan lopussa on lisäksi luettelo muutamasta muusta muun ohella raideliikenteen toimintaympäristöön vaikuttavasta ajankohtaisesta säädöksestä ja lainsäädäntöhankkeesta.

Eduskunnalle annetut raideliikenteen hallituksen esitykset (seurattu 13/2024 saakka)

-

Liikenne- ja viestintäministeriön säädöshankkeet:

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut raideliikennettä koskevat säädökset (seurattu 103/2024 saakka)

Lait:

-

Asetukset:

Sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset (seurattu 12/2024 saakka)

-

EU-tason kansainväliset sopimukset

-

EUVL:ssä julkaistut raideliikennettä koskevat säädökset

EU-asetukset:

-

EU-asetusten julkaistut konsolidoidut versiot

Konsolidoitu teksti: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/773, annettu 16 päivänä toukokuuta 2019, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä ja päätöksen 2012/757/EU kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (Ulkoinen linkki)

Konsolidoitu teksti: Komission asetus (EU) N:o 1302/2014, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston osajärjestelmää veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (Ulkoinen linkki)

Konsolidoitu teksti: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 4 päivänä lokakuuta 2011, hyväksyttyjen raideliikenteen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaisesta rekisteristä (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 6974) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2011/665/EU)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (Ulkoinen linkki)

Direktiivit:

-

Päätökset:

-

Traficomin antamat määräykset / lausuntopyynnöt / määräyshankepäätökset (seurattu 12.3.2024 saakka)

Määräyshankepäätös: Raideliikenteen häiriöiden ilmoittaminen (Ulkoinen linkki)

Lausuntopyyntö: Määräys yksityisraiteiden hallinnasta (Ulkoinen linkki)

Muut raideliikenteen toimintaympäristöön vaikuttavat säädökset ja lainsäädäntöhankkeet 

-

Lisätietoja:

Lakimies Ilona Heiskanen, ilona.heiskanen(at)traficom.fi  

Johtava asiantuntija Une Tyynilä, une.tyynila(at)traficom.fi