Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Satelliittinavigoinnin häiriöiden tilannekuva Suomessa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin on tullut vuoden 2023 aikana yhteensä 41 ilmoitusta GPS-häiriöistä. Ilmoitukset tulevat Suomen ilmatilassa operoivilta ilma-aluksilta. Viime vuonna näitä ilmoituksia tuli yhteensä 65. Viime viikkoina on havaittu nousua häiriöilmoitusten määrässä Suomessa. Tietojemme mukaan myös Virossa ja Latviassa on ollut GPS-häiriöitä. Suomen ulkopuolelta on raportoitu yhteensä 2187 ilmoitusta vuonna 2023.

GPS-häiriöitä on vaikea havaita maan pinnalta. GPS-häiriöt saattavat olla hetkellisiä ja paikallisia, jolloin niitä on vaikea todentaa jälkikäteen. Traficom seuraa erityisesti ilma-alusten raportointia, kerää lisätietoa ja tekee radiohäiriötilanteissa yhteistyötä myös Baltian maiden, Ruotsin ja Norjan kanssa.

Ilmailun näkökulmasta lentäminen on edelleen turvallista. Lentoyhtiöt ovat hyvin varautuneita ja niillä on toimintamenettelyt sellaiseen tilanteeseen, jos GPS-signaali häviää. Ilma-alus voidaan navigoida ja ohjata turvallisesti laskeutumaan muita järjestelmiä apuna käyttäen. Lennonjohto tukee ilma-aluksen ohjaamista laskeutumiseen käyttäen apunaan muita järjestelmiä. Loppulähestymistä varten on olemassa perinteiset lähestymisjärjestelmät, joissa GPS-signaalia ei tarvita. Lentoyhtiöt tekevät omat päätökset siitä, onko operointi mahdollista, jos on tiedossa, että GPS-signaalissa on häiriöitä. 

"Tänä vuonna Suomessa raportoidut tapaukset ovat olleet matkalentokorkeuksilla ja normaalimenettelyjen mukaisesti, kun GPS-signaali ei ole ollut käytettävissä navigointiin, niin koneet ovat turvallisesti siirtyneet vaihtoehtoisen navigointimenetelmän käyttöön", toteaa Jari Pöntinen.

Maanpinnalla GPS-häiriöitä on ilmoitettu vain kolme. 

Lisäksi Traficom havaitsee aika ajoin pienitehoisia, tyypillisimmin autoissa käytettäviä jammereita. Näillä pyritään häivyttämään esimerkiksi oman ajoneuvon, ajopiirturin tai puhelimen sijaintia. Jammerit ovat laittomia radiolähettimiä. Traficom tekee yhteistyötä poliisin kanssa niiden poistamiseksi.  

Tilastotietoa 2023 (9.6. asti)

Satelliittinavigoinnin häiriöilmoitukset Suomessa, ilmailu: 
41

Maanpäällisen satelliittinavigoinnin häiriöilmoitukset Suomessa:
3

Laittomien jammereiden havaintomäärät: 
379

Linkit aiempiin uutisiin aiheesta  

GPS-häiriöistä tehty havaintoja itärajan läheisyydessä poikkeuksellisen paljon

Suomessa ilmailun turvallisuustilanne hyvällä tasolla - kansainväliset konfliktit aiheuttavat muutoksia ulkomaanlentojen reitteihin

 

Lisätiedot

Traficomin mediapalvelu, p. 029 534 5648